Wiadomości

  • 9 listopada 2021
  • 14 listopada 2021
  • wyświetleń: 7276

Tyski Dom Pomocy Społecznej już gotowy. Kiedy otwarcie?

Zakończyły się prace w Tyskim Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53. Jest już pozwolenie na użytkowanie budynku. Kiedy możliwe będzie rozpoczęcie działalności DPS? Dlaczego termin zakończenia prac opóźnił się o ponad rok?

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Promnickiej w Kobiórze - 26.02.2021 · fot. ar / tychy.info


Końcem lutego pisaliśmy, że z dniem 1 marca zostaje utworzony Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53. Będzie to miejsce całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku, utrzymywane z budżetu gminy.

Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” powstał na terenie nieruchomości położonej w Kobiórze, należącej do Gminy Miasta Tychy. Miasto przejęło gmach od Archidiecezji Katowickiej. Pierwotnie miał w nim powstać dom dla księży emerytów.

Uchwałę o zakupie obiektu z przeznaczeniem na adaptację na potrzeby DPS Rada Miasta Tychy podjęła 22 czerwca 2017 roku. We wrześniu tego samego roku miasto kupiło od Archidiecezji ponad 3-hektarowy teren wraz z istniejącą tam zabudową. W kwietniu 2019 roku podpisano umowę na przebudowę istniejących obiektów. Zrealizowało ją Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur z Jankowic.

Zakres prac obejmował m.in. wyburzenie części istniejących ścian działowych oraz stropów i wykonanie nowych. W niektórych miejscach konieczna była także przebudowa schodów oraz montaż windy i podnośników hydraulicznych do komunikacji z poszczególnymi kondygnacjami. Część prac polegała na konserwacji istniejących elementów drewnianych oraz częściowej przebudowie lub rozbudowie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca zgodnie z umową zobowiązany był też do wykonania miejsc parkingowych i obiektów tzw. małej architektury.

-11 października Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał zawiadomienie o dopuszczeniu do użytkowania Domu Pomocy Społecznej. Tym samym zakończył się proces realizacji inwestycji i przekazania obiektu do użytkowania. Przed rozpoczęciem statutowej działalności konieczne jest jeszcze uzyskanie wpisu do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W chwili obecnej placówka oczekuje na dokonanie takiego wpisu, co pozwoli na rozpoczęcie działalności - poinformowała naszą redakcję rzecznik tyskiego magistratu, Ewa Grudniok.

Na razie nie jest więc znana data otwarcia ośrodka.

Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze będzie przeznaczony dla 66 osób. Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 9 259 138,41zł brutto.

Termin zakończenia prac opóźnił się o ponad rok. Zgodnie z umową wszystko miało być gotowe do końca czerwca 2020 roku. Z czego wynika to opóźnienie? Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Tychy.

- Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie konieczne było dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. na dzień zgłoszenia budynku do odbioru przez PSP w Pszczynie. Wiązało się to z koniecznością budowy otwartego zbiornika do celów przeciwpożarowych. Rozpoczęcie budowy zbiornika uwarunkowane było koniecznością opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu budowę - mówi Ewa Grudniok.

- Podkreślenia wymaga również fakt, że wydłużył się czas niezbędny do wykonania samej konstrukcji zbiornika z uwagi na prowadzenie robót ziemnych przy stałym napływie wód gruntowych do wykopu co powodowało konieczność stałego odwadniania wykopu. Istotnym elementem który spowodował przesunięcie terminu oddania obiektu do użytkowania była konieczność aktualizacji schematu funkcjonalnego budynku w tym przystosowania pomieszczeń do potrzeb działania sali rehabilitacyjnej w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu terenu. Wspomniane zmiany wymagały uzyskania zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przed zgłoszeniem obiektu do użytkowania - wyjaśnia rzeczniczka.

ar / tychy.info

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Czym żyli czytelnicy portalu tychy.info w 2021 roku" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Czym żyli czytelnicy portalu tychy.info w 2021 roku

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Czym żyli czytelnicy portalu tychy.info w 2021 roku" podaj