Wiadomości

  • 26 lutego 2021
  • 1 marca 2021
  • wyświetleń: 17715

Coraz bliżej otwarcia DPS „Dobre Miejsce” w Kobiórze

Z dniem 1 marca zostanie utworzony Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53. Będzie to miejsce całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku, utrzymywane z budżetu gminy.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Promnickiej w Kobiórze - 26.02.2021 · fot. ar / tychy.info


Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” będzie prowadził działalność na terenie nieruchomości położonej w Kobiórze, należącej do Gminy Miasta Tychy. Uchwałę o zakupie obiektu z przeznaczeniem na adaptację na potrzeby DPS Rada Miasta Tychy podjęła 22 czerwca 2017 roku. We wrześniu tego samego roku miasto kupiło od Archidiecezji Katowickiej ponad 3-hektarowy teren wraz z istniejącą tam zabudową. W kwietniu 2019 roku podpisano umowę na przebudowę istniejących obiektów. Realizuje ją Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur z Jankowic.

Zakres prac obejmował m.in. wyburzenie części istniejących ścian działowych oraz stropów i wykonanie nowych. W niektórych miejscach konieczna była także przebudowa schodów oraz montaż windy i podnośników hydraulicznych do komunikacji z poszczególnymi kondygnacjami. Część prac polegała na konserwacji istniejących elementów drewnianych oraz częściowej przebudowie lub rozbudowie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca zgodnie z umową zobowiązany był też do wykonania miejsc parkingowych i obiektów tzw. małej architektury.

Przygotowanie budynków jest na ukończeniu. Realizacja prac przedłużyła się o ponad pół roku, bo zgodnie z umową wszystko miało być gotowe do końca czerwca 2020 roku. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 8 milionów złotych. Podczas lutowej sesji Rady Miasta zostały przyjęte uchwały dotyczące utworzenia jednostki "DPS „Dobre Miejsce” i wyposażenia jej w majątek, a także nadania jej statutu.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Promnickiej w Kobiórze - 26.02.2021
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Promnickiej w Kobiórze - 26.02.2021 · fot. ar / tychy.info


DPS "Dobre Miejsce" będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Podstawowym zadaniem Domu będzie zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zdrowotnych jego przyszłych mieszkańców. Zakresem swojej działalności Dom będzie mógł obejmować również inne gminy i powiaty na podstawie zawartych porozumień. Znajdzie się tu miejsce dla co najmniej 60 osób.

Powstanie domu jest odpowiedzią na sygnalizowaną wielokrotnie przez Radę Miasta potrzebę wsparcia osób starszych, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają stałej opieki. Utworzenie placówki wpisuje się w strategię miasta związaną z opieką nad seniorami oraz realizacją ustawowego obowiązku wynikającego z polityki społecznej wobec osób w podeszłym wieku.

- Po nabraniu mocy prawnej dokumentów dotyczących powołania jednostki i statutu, które zostały przyjęte podczas lutowej sesji Rady Miasta, będzie możliwe w trybie konkursu wyłonienie dyrektora DPS. Czeka nas również odbiór budynku i rejestracja przez wojewodę. Dopiero wówczas będzie można rozpocząć działalność placówki - poinformowała podczas posiedzenia Rady Katarzyna Seweryn.

ar / tychy.info

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Czym żyli czytelnicy portalu tychy.info w 2021 roku" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Czym żyli czytelnicy portalu tychy.info w 2021 roku

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Czym żyli czytelnicy portalu tychy.info w 2021 roku" podaj