Wiadomości

  • 10 września 2021
  • 12 września 2021
  • wyświetleń: 5244

Osiedla na Czułowie? Mieszkańcy mówią zdecydowane "nie"!

Trwa spór o możliwość budowy osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Czułów. Radni, uchwalając dla tego rejonu plan zagospodarowania, zgodzili się, by powstawały tam budynki wielorodzinne. Spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców.

pocztowkaztychow,tychy,architektura,bloki,wielkapłyta,fotodnia,instagram
Osiedla na Czułowie? Mieszkańcy mówią zdecydowane "nie"! · fot. @i_kupiecinajpiekniejszy_aparat


Większość tyskich radnych w sierpniu uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach. Stało się to - jak podkreślają autorzy listu otwartego, który otrzymali rajcy - mimo wielokrotnego sprzeciwu mieszkańców.

"Jak już wielokrotnie informowaliśmy, dopuszczenie na tym terenie budownictwa wielorodzinnego jest sprzeczne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, które aż w trzech miejscach zawiera zapis o zakazie takiej zabudowy w dzielnicach peryferyjnych" - podkreślają mieszkańcy.

Wskazują też, że od wielu lat postulują o zachowanie na Zwierzyńcu dzielnicy podmiejskiej, a uchwalenie nowego planu spowoduje powstanie w okolicy domów jednorodzinnych blokowiska. A to według niech "znacząca ingerencja w architektoniczny obraz dzielnicy zburzy wieloletni spokój i komfort wszystkich jej mieszkańców oraz doprowadzi do nieodwracalnego zatracenia podmiejskiego charakteru Czułowa".

"Na tym terenie zamieszka około 500 rodzin. Licząc tylko po trzy osoby daje to 1500 nowych mieszkańców, a ponieważ cały Czułów liczy około 5000 mieszkańców to ich liczba wzrośnie o 30%. Warto podkreślić fakt, że te 30% zamieszka na 4 ha z około 300 ha całej dzielnicy. Zgodnie z informacją podaną przez Panią Naczelnik, budownictwo wielorodzinne obejmie tyko około 1% powierzchni Czułowa. Wynika z tego, że na terenie 99% osiedla mieszka 5000 ludzi, a na 1% zamieszka 1500 nowych mieszkańców. Teren zabudowy wielorodzinnej obsługiwany jest w chwili obecnej przy ulicę Brzoskwiniową o symbolu KDD. Ma ona szerokość 4,5 metra, częściowo jest utwardzona, ale nie posiada chodnika i nie ma możliwości jej poszerzenia. Planowana jest budowa ulicy Cytrynowej, ale wiąże się to z wykupem gruntów. Pytamy więc, jak tak wąska ulica poradzi sobie z przepływem dodatkowych 500 samochodów? Co z bezpieczeństwem dzieci, które będą musiały dojść do szkoły i która placówka je pomieści? Uchwaliliście Państwo plan, który pozwoli deweloperom wybudować osiedle - ale co oferujecie jego przyszłym mieszkańcom?" - czytamy w liście.

- Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego nie kończy sporu. Dalsze postępowanie władz na niekorzyść mieszkańców skutkować będzie z naszej strony kolejnymi działaniami, które uwzględniać będą zarówno zaangażowanie w sprawę mediów lokalnych i regionalnych, jak również podjęcie odpowiednich kroków prawnych, aby chronić nasz interes, jako mieszkańców Czułowa i mieszkańców Tychów - podkreślają autorzy pisma.

Jak poinformował portal tychy.info Dariusz Wencepel, wiceprzewodniczący rady miejskiej, teraz wojewoda ma 30 dni na sprawdzenie zgodności tego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.

- Może go uchylić w całości, w części lub przyjąć za zgodny z prawem - dodał przedstawiciel mieszkańców.

raz / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.