Wiadomości

  • 11 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 1079

Plan miejscowy dla rejonu ulic: Dzwonkowej, Jaskrów i Marzanny - konsultacje

Od 16 kwietnia do 31 maja odbywać się będą konsultacje w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dzwonkowej, Jaskrów i Marzanny w Tychach.

Plan miejscowy dla rejonu ulic: Dzwonkowej, Jaskrów i Marzanny - konsultacje
Plan miejscowy dla rejonu ulic: Dzwonkowej, Jaskrów i Marzanny - konsultacje · fot. UM Tychy


Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 16 kwietnia 2024 r. - 31 maja 2024 r.

Zasięg konsultacji:
ogólnomiejski

Formy konsultacji:

1) możliwość zapoznania się z projektem planu miejscowego: 16 kwietnia 2024 r. do 17 maja 2024 r.,

2) możliwość składania uwag do 31 maja br. w postaci:

a) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,

b) elektronicznej - za pomocą:
• elektronicznej skrzynki podawczej (/UMTychy/skrytka) i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
• poczty elektronicznej wysłanej na adres:
urbanistyka@umtychy.pl ,

W uwadze należy podać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz, w przypadku posiadania, adres poczty elektronicznej, a także wskazać, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą.

3) dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 25 kwietnia br. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu i zadawanie pytań.

Formularz do składania uwag oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Wydział/Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

Osoba do kontaktu: Piotr Pietrzak Telefon: 32 7763706 E-mail: urbanistyka@umtychy.pl

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.