Wiadomości

  • 2 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 534

Plan miejscowy dla rejonu ul. Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach - konsultacje

Od 2 kwietnia do 2 maja trwają konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach - etap II.

Plan miejscowy dla rejonu ul. Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach - konsultacje
Plan miejscowy dla rejonu ul. Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach - konsultacje · fot. UM Tychy


Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach - etap II.

Tytuł projektu uchwały:


Uchwała Nr .../.../… Rady Miasta Tychy z dnia … ... r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach - etap II.

  • Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:


2 kwietnia 2024 r. - 2 maja 2024 r.

  • Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:


Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki - Urząd Miasta Tychy

  1. Niepodległości 49, 43-100 Tychy


tel. 32 776 37 01,

adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl

  • Sposób wnoszenia uwag i opinii:


Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

  1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  2. pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.


  • Informacja o wynikach konsultacji:


Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 16 maja 2024 r.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.