Wiadomości

 • 31 maja 2020
 • 1 czerwca 2020
 • wyświetleń: 2876

Sąd Rejonowy w Tychach czynny dla interesantów od 1 czerwca

Z dniem 1 czerwca planowane jest uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Tychach bezpośredniej obsługi interesanta. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, obsługa wdrożona zostanie dwuetapowo i z obostrzeniami. Osobom wchodzącym do budynku sądu będzie mierzona temperatura. Będzie też przeprowadzany wywiad pod kątem COVID-19. Wcześniej trzeba uzgodnić termin wizyty.

Sąd Rejonowy w Tychach
Sąd Rejonowy w Tychach · fot. UM Tychy


Etap 1 ruszy z dniem 1 czerwca. Wówczas bezpośrednia obsługa interesantów uruchomiona zostanie przez Biuro Podawcze Sądu, Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Kasę Sądu.

Etap 2 zostanie wdrożony 3 czerwca. Bezpośrednia obsługa interesantów będzie odbywała się przez Biuro Obsługi Interesantów, czytelnię akt sądowych, Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Bezpośrednia obsługa w tych komórkach będzie możliwa tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu!

W celu zminimalizowania niedogodności sąd rekomenduje kontakt telefoniczny, elektroniczny drogą e-mail lub za pośrednictwem platformy ePUAP, kierowanie korespondencji drogą pocztową lub bezkolejkowe korzystanie ze skrzynki podawczej oraz dokonywanie płatności bezgotówkowych w formie przelewów. Informacji o sprawach uzyskać można za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Jakie wprowadzono obostrzenia? • Wstęp do budynków Sądu możliwy będzie jedynie dla osób wezwanych do udziału w posiedzeniu/rozprawie (nie wcześniej niż 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia posiedzenia/rozprawy) lub też wykazujących inną niezbędna potrzebę.
 • W przestrzeni obsługi interesantów, którą stanowią BOI, Czytelnia akt, Kasa Sądu, Biuro Podawcze, Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych i Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przebywać będzie mogło jednocześnie tylko kilka osób, po jednej osobie na każdą komórkę.
 • Z uwagi na brak miejsca do ustawienia się kolejki, koniecznym może być oczekiwanie przed budynkiem Sądu na obsłużenie przez jedną z komórek.
 • Zmianie ulegną godziny przyjęć interesantów przez BOI, Biura Podawcze, Czytelnię Akt, Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i Kasę Sądu.
 • Bezpośrednia obsługa przez BOI bądź Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych możliwa będzie tylko po uprzednim umówieniu.
 • Przegląd akt sądowych oraz akt ksiąg wieczystych możliwy będzie po uprzednim umówieniu terminu przeglądu. W czytelni akt poza pracownikiem sądu przebywać będzie mogła tylko jedna osoba.
 • Wprowadzony zostanie limit przeglądu akt w celu umożliwienia Państwu jak największego dostępu do akt przy zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.
 • Nie będzie przeprowadzana bezpośrednia obsługa interesantów przez Prezesa, Wiceprezesów i Dyrektora Sądu, Przewodniczących Wydziałów oraz w sekretariatach wydziałów.


Interesanci wchodzący do budynków Sądu Rejonowego zobowiązani będą do: • Okazania wezwania lub zawiadomienia w celu udziału w wyznaczonej rozprawie/posiedzeniu (w przypadku jego braku, pracownik służby ochrony zweryfikuje udział osoby w rozprawie/posiedzeniu), ewentualnie wykazać inny interes w wejściu do budynku;
 • Poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała przeprowadzanemu przez pracownika służby ochrony.
 • Udzielenia odpowiedzi na pytania pracownika służby ochrony informacji czy: stwierdzono u wchodzącego zakażenie wirusem SARS-CoV-2, występują u wchodzącego objawy chorobowe typowe dla zakażenia, objęty jest nadzorem epidemiologicznym bądź przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, zamieszkuje lub przebywa z osobą chorą, pozostającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;
 • Przeprowadzenia dezynfekcji rąk.


Więcej szczegółów na temat funkcjonowania placówki sąd udzieli w ciągu najbliższych dni.

ar / tychy.info

źródło: Sąd Rejonowy w Tychach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.