Wiadomości

  • 6 lipca 2021
  • 7 lipca 2021
  • wyświetleń: 11294

Ubywa mieszkańców Tychów. Zmalała liczba obcokrajowców

Oficjalnie Tychy mają z roku na rok coraz mniej mieszkańców. Więcej osób umiera, niż się rodzi. Zmalała też w roku 2020 liczba obcokrajowców osiedlających się w mieście.

Tychy z lotu ptaka, osiedle W
Ubywa mieszkańców Tychów. Zmalała liczba obcokrajowców · fot. tychy.info


Jak można przeczytać w Raporcie o Stanie Miasta Tychy, na koniec 2020 roku liczba mieszkańców miasta Tychy zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 120 534 osoby: 63 275 kobiet i 57 259 mężczyzn.

Autorzy raportu podają, że liczba ludności w mieście Tychy z roku na rok się zmniejsza. W 2020 roku odnotowano jednak największy spadek liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat.

"Wpływ na to miał przede wszystkim bardzo wysoki wzrost liczby zgonów i spadek liczby urodzeń" - czytamy w dokumencie.

W okresie tym odnotowano 950 urodzeń i 1482 zgony. Przyrost naturalny był więc ujemny (-532).

- Należy zauważyć, że tendencja ta utrzymuje się w mieście od 2018 r., w którym zmarły 1292 osoby, a urodziło się 1137 osób - podają autorzy opracowania.

Z raportu wynika, że średni wiek mieszkańca Tychów w 2020 r. wyniósł 43 lata (dla porównania w 2019 roku wynosił 42 lata). W mieście zauważalny jest więc proces starzenia się społeczeństwa - wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym.

- Zwiększa się przez to tzw. obciążenie demograficzne, czyli liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wskaźnik ten wynosił w Tychach 72 osoby - podają urzędnicy.

Jak dodają, "bez wątpienia pandemia wpłynęła na sprawy związane z meldunkami: mniej osób, w tym cudzoziemców, dokonywało zameldowań
i pobierało zaświadczenia niż w roku poprzednim
".

- Związane było to również z mniejszą liczbą osób narodowości ukraińskiej przyjeżdżających do Polski. Zaznaczyć trzeba, że obywatele Ukrainy od kilku lat stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców meldujących się w Tychach. Jednak dane z dwóch ostatnich miesięcy 2020 r. wskazują, że wskaźnik ponownie wzrasta - informują autorzy raportu.

raz / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.