Wiadomości

  • 23 maja 2024
  • wyświetleń: 622

Aktualizacja planu adaptacji miasta Tychy do zmian klimatu do roku 2030 - konsultacje

Do 3 czerwca trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji planu adaptacji miasta Tychy do zmian klimatu do roku 2030.

Tychy z lotu ptaka
Tychy z lotu ptaka · fot. UM Tychy


Formy konsultacji:

Zbieranie uwag w formie:

• pisemnej na adres: Prezydent Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub ePUAP:/UMTychy/skrytka.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

• elektronicznej na stronie internetowej razemtychy.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 5 ogłoszenia. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

  • odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  • pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.


Wydział/Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział: Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

Osoba do kontaktu: Justyna Kudłacik - telefon: 32 776 39 04.

Pełna informacja wraz z dokumentami dostępna jest na stronie konsultacji.

Konsultacje z NGO>>

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Tychach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj