Wiadomości

  • 27 marca 2023
  • wyświetleń: 1100

Metropolia wyraża stanowczy sprzeciw wobec wysokich cen gazu

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyjęło dziś jednogłośnie apel w sprawie wysokich cen gazu. Dokument zostanie przesłany na ręce Premiera, do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz do spółki PGNiG. Poniżej publikujemy jego treść.

APELJako Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), w którego skład wchodzą przedstawiciele 41 miast i gmin, położonych w centralnej części województwa śląskiego, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec wysokich cen gazu oraz braku możliwości ich waloryzacji w zawartych wcześniej kontraktach.

Ceny gazu zakontraktowane na obecny rok w wyniku postępowania przetargowego są dla części naszych jednostek nawet trzykrotnie wyższe niż te obowiązujące w bieżących cennikach spółki PGNiG S.A. Podmioty te nie świadczą usług komercyjnych, tylko zaspokajają istotne potrzeby naszych mieszkańców. Narażając te podmioty na niepotrzebnie ponoszone, wyższe koszty, w rzeczywistości ogranicza się prawo mieszkańców do korzystania z ich usług.

Jako Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ze względu na przyjętą formułę wspólnego zakupu gazu, jesteśmy jednym z kluczowych jego odbiorców w skali całego kraju. Na wspólny zakup zdecydowaliśmy się korzystając z podobnych doświadczeń ze wspólnych zakupów energii elektrycznej. Daje nam to korzyści wynikające z efektu skali oraz możliwy do uzyskania efekt synergii. Wspólne zakupy dla gmin tworzących GZM i ich jednostek organizujemy od 2019 roku. Pozyskane w ten sposób oszczędności pozwalają nam realizować ważne dla naszych mieszkańców cele.

Dlatego też apelujemy o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań, które doprowadzą do waloryzacji zawartych wcześniej kontraktów do poziomu wynikającego z obecnych cen na rynku paliw.


UZASADNIENIEOd 2019 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia organizuje wspólne zakupy gazu dla swoich Gmin i ich jednostek. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2022 roku, Gminy i ich jednostki organizacyjne zawarły umowy na dostawę gazu na rok 2023 ze stawką wynoszącą 89,923 gr/kWh netto. W porównaniu do obecnego cennika PGNiG S.A., gdzie stawka ta wynosi 35,356 gr/kWh netto, Gminy i ich jednostki ponoszą niewspółmiernie wysokie koszty w stosunku do aktualnych cen rynkowych. Niniejszy apel jest spowodowany brakiem propozycji waloryzacji wysokich cen gazu, zakontraktowanych na 2023 rok, w odniesieniu do obecnie obowiązujących cenników spółki PGNiG S.A.

BM / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.