Wiadomości

  • 25 września 2020
  • 30 września 2020
  • wyświetleń: 2253

W Tychach powstaną kolejne stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Tychy przyjęła plan budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Art. 60 ust. 1 pkt 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908) nakłada na gminy obowiązek uruchomienia minimalnej liczby ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. W gminach o liczbie mieszkańców powyżej 100 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych, minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do 31 grudnia 2020 r. wyniosła 60.

Na podstawie tych przepisów opracowany został plan rozbudowy ilości punktów ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych na terenie Tychów do ilości wymaganej przez ustawodawcę. Projekt "Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Tychach" został poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami.

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Tychach


Plan budowy ogólnodostępnych punktów ładowania w Tychach po uchwaleniu przez Radę Miasta Tychy zostanie opublikowany i przekazany do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (- Tauron Dystrybucja S. A). Na podstawie przekazanego planu operator OSD opracuje szczegółowy program przyłączenia projektowanych ogólnodostępnych punktów ładowania do sieci elektroenergetycznej.

BM / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.