Wiadomości

  • 10 września 2020
  • 21 września 2020
  • wyświetleń: 2722

Zdecyduj, na co wydać 5 mln zł - głosuj na projekty Budżetu Obywatelskiego

Za nami:

11 września rozpocznie się głosowanie na projekty mieszkańców złożone w VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać dwa projekty - jeden z 43 projektów dotyczących całego miasta oraz jeden ze 122 projektów dotyczących określonego rejonu miasta.

budżet partycypacyjny
Projekt zrealizowany w ramach poprzednich edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego · fot. UM Tychy


Do VII edycji Budżetu Obywatelskiego złożono rekordową liczbę wniosków - 225. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej pod głosowanie trafiło łącznie 165 projektów, z czego 43 dotyczą całego miasta oraz 122 projekty dotyczą określonego rejonu miasta. Jest w czym wybierać. Wszystkie projekty są opisane w zakładce: Projekty mieszkańców. Dodatkowo każdy projekt został przypisany do konkretnej kategorii oraz dzielnicy.

Podczas głosowania każdy tyszanin niezależnie od tego ile ma lat - może wybrać maksymalnie dwa projekty - jeden z puli projektów dotyczących całego miasta i jeden z puli projektów rejonowych. Przy wyborze projektu rejonowego nie ma znaczenia miejsce zamieszkania - można wybrać projekt, który dotyczy któregokolwiek osiedla.

Jak zagłosować?W dobie koronawirusa zachęcamy do zagłosowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu. Zajmie to nie więcej niż 5 minut. Na stronie razemtychy.pl zostanie udostępniona platforma do głosowania. Po wpisaniu własnego numeru PESEL i zaakceptowaniu regulaminu można oddać głosy. Ważne jest, aby na końcu ostateczny wybór zatwierdzić klikając na pasek „Głosuj”. Głosowanie internetowe rozpoczyna się 11 września o godz. 0.00 i trwa do 21 września do godz. 23.59.

W dniach od 11 do 21 września można też zagłosować osobiście lub korespondencyjnie za pomocą formularza papierowego dostępnego na stronie internetowej oraz w Punktach Konsultacyjnych. Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście do urny w jednym z Punktów Konsultacyjnych lub przesłać na adres: Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2021”. O ważności głosu w tym wypadku decyduje data nadania.

Można zagłosować tylko raz, a każda następna próba oddania głosu będzie uznana za nieważną. Pierwszeństwo ma głosowanie elektroniczne. Oznacza to, że w przypadku, gdy wydrukujemy sobie kartę do głosowania z Internetu, wypełnimy ją i wrzucimy do urny w Punkcie Konsultacyjnym, a potem jeszcze dodatkowo zagłosujemy elektronicznie poprzez platformę na stronie razemtychy.pl - to ważne będą tylko głosy oddane za pomocą głosowania elektronicznego.

Osoby nie posiadające numeru PESEL, a zamieszkałe w Tychach (posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy) mogą zagłosować jedynie osobiście w Głównym Punkcie Konsultacyjnym, mieszczącym się w Centrum Balbina przy ulicy Barona 30 pok. 209.

młodzieżowy budżet partycypacyjny
fot. UM Tychy


Dlaczego warto głosować?Wśród projektów rejonowych, na które można głosować są m.in. 22 - dotyczące ulic, chodników, parkingów; 11 - boisk, siłowni i placów zabaw, 10 - skwerów, terenów rekreacyjnych i zielonych oraz 51 dotyczących spotkań integracyjnych i warsztatów. Najwięcej projektów poddanych pod głosowanie jest z dzielnic: Stare Tychy, Mąkołowiec, Koźliny, Osiedla A. (Anna) oraz ze Żwakowa.

Pula środków przeznaczona na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego wynosi 5 mln złotych. Warto zagłosować i zdecydować, na co te pieniądze mają zostać przeznaczone. Oddanym głosem można realnie wpłynąć na kształt naszych osiedli i całego miasta.

Aby zadania mogły zostać przekazane do realizacji muszą uzyskać minimalną liczbę głosów popierających. W przypadku projektów dotyczących całego miasta jest to 50 głosów a w przypadku projektów dotyczących określonego rejonu miasta należy uzyskać co najmniej 15 głosów. Oczywiście do realizacji przejdą te projekty, które uzyskają najwięcej głosów mieszkańców i będą się mieścić w puli środków finansowych, przeznaczonych na zadania dotyczące ogółu mieszkańców oraz dla danego rejonu miasta.

Kto jeszcze nie wybrał swoich projektów może zapoznać się z nimi na stronie razemtychy.pl w zakładce Budżet Obywatelski na 2021 r./Projekty Mieszkańców.

Lista Punktów Konsultacyjnych, w których można oddać głos na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego:MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94, Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 102, ZSP nr 3, ul. Cmentarna 54, Filia nr 10 MBP, ul. Przejazdowa 6, ZSP nr 2 ul. Jedności 51, Balbina Centrum, ul. Barona 30 pok. 209, Filia nr 18 MBP, ul. Konfederatów Barskich 17-19, Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16, Filia nr 1 MBP, pl. Św. Anny 3, Filia nr 4 MBP, ul. Czysta 27, Filia nr 11 MBP, ul. Kopernika 3,Filia nr 12 MBP, ul. Zaręby 31a, UM Tychy BOK, al. Niepodległości 49.

W przypadku problemów z oddaniem głosu poprzez platformę należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - telefonicznie pod nr tel. 32 776 34 55 w godzinach pracy Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@razemtychy.pl.

budżet obywatelski

BM / tychy.info

źródło: Budżet Obywatelski w Tychach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.