Wiadomości

  • 9 lipca 2024
  • wyświetleń: 1038

Przystąpienie do przygotowania planu miejscowego dla ul. Jaśkowickiej

Rada Miasta Tychy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jaśkowickiej w Tychach. Można zgłaszać uwagi.

Urząd Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy · fot. UM Tychy


Wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r., z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, a także oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy wraz ze wskazaniem czy interesariusz jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości, na piśmie w postaci: [3]

  • papierowej, złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  • elektronicznej, za pomocą:


  1. elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  2. poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl .


Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:

  • w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.umtychy.pl


Formularz wniosku oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.