tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 23 czerwca 2017
  • 25 czerwca 2017

Miasto Tychy walczy z sinicami w Jeziorze Paprocany

Od lat trwa w Tychach walka z sinicami w Jeziorze Paprocany, które latem utrudniają życie odwiedzającym bardzo popularny w Tychach ośrodek wypoczynkowy. Pomimo, że obecnie sinic w jeziorze nie ma i dziś zostanie otwarte kąpielisko, to przy utrzymujących się wysokich temperaturach problem powraca.

Reklama

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 05-06.2017 · fot. tychy.info


Podejmowane dotąd próby rozwiązania problemu okazywały się nieskuteczne. Postanowiono więc zwrócić się do naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Eksperci przeprowadzili ocenę stanu ekologicznego jeziora i przygotowali program naprawczy. Jego wdrażanie już się rozpoczęło.

Naukowcy z wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Nauk o Ziemi UŚ, którzy przez kilka miesięcy badali jezioro uznali, że rozwiązaniem problemu będzie podjęcie działań w dwóch obszarach: poprawy jakości wód samego zbiornika oraz działań naprawczych na całym obszarze wód zasilających Jezioro - czyli tzw. zlewni Jeziora Paprocany.

- Nasze działania w najbliższych 2-3 latach skupią się na uregulowaniu bilansu wód zbiornika Paprocańskiego. Chcemy osiągnąć to dzięki zwiększeniu ilości wody dopływającej do zbiornika i poprawie jej jakości. Wymaga to odtworzenia historycznych rozwiązań hydrotechnicznych, zmiany praktyk gospodarowania w obrębie wody w jeziorze i wód zasilających oraz zabezpieczenia brzegów dzięki odbudowie szuwarowisk i zmianie w sposobie zarybiania. Realizacja tych działań powinna ograniczyć występowanie zakwitów, poprawić stan ekosystemu zbiornika, a w efekcie doprowadzić do poprawy i utrzymania dobrej jakości wody - mówi Anna Warzecha, naczelnik wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Tychy.

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 05-06.2017
Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 05-06.2017 · fot. tychy.info


1 maja na jeziorze Paprocany po zimowej przerwie uruchomiono 4 aeratory, których zadaniem jest zapowietrzanie wody w zbiorniku.

Zmianie uległy już zapisy umowy z Polskim Związkiem Wędkarskim dotyczące zasad prowadzenia gospodarki rybacko-zarybieniowej. Zmniejszono limit odłowów wędkarskich oraz dopuszczalną wielkość ryb wpuszczanych do jeziora. Wprowadzono także zapisy dotyczące wyznaczenia stref dostępnych do wędkowania oraz bezwzględnego obowiązku ich przestrzegania.

- Wyznaczenie stref turystycznych, rekreacyjnych i wędkarskich to jedno z działań sprzyjających rozwojowi zbiorowisk szuwarowych, które są biofiltrem pochłaniającym fosfor i azot ze zbiornika. Badanie warunków siedliskowych pokazuje możliwość zwiększenia powierzchni szuwarów aż do blisko 8 ha, a to poprawiłoby ich skuteczność w filtrowaniu wody (wiązaniu miogenów) ponad trzykrotnie - mówi Miłosz Stec, zastępca prezydenta Tychów ds. infrastruktury.

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 05-06.2017
Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 05-06.2017 · fot. tychy.info


Rozpoczęto także działania zmierzające do udrożnienia potoków i kanałów w zlewni zbiornika.

- Prowadzimy rozmowy z zarządcą starego koryta Rzeki Gostynki, czyli Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz administratorem terenu, na którym położone są rowy melioracyjne i stawy w zlewni Jeziora Paprocany - Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Kobiór. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na realizację działań związanych z poprawą drożności koryt. Szacujemy, że powinno to nastąpić w ciągu najbliższych tygodni - dodaje Anna Warzecha.

Wcześniej, bo na sesji Rady Miasta 25 maja podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej woj. śląskiemu na ten cel w kwocie 126.800,64 złotych. Z kolei na czwartkowej (22.06) sesji Rady Miasta Tychy radni podejmowali decyzję o przekazaniu 30 tysięcy złotych na wykonanie projektu na osłonięcie kąpieliska na Paprocanach biomembranami.

- Chcemy zabezpieczyć kąpielisko specjalnymi mechaniczno-biologicznymi osłonami (membranami) chroniącymi przed napływem glonów i sinic w rejon kąpieliska. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane np. w Holandii - mówi Miłosz Stec.

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 05-06.2017
Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 05-06.2017 · fot. tychy.info


Poza oczyszczeniem koryta Starej Gostyni, planowana jest jeszcze naprawa kanałów w otaczających lasach oraz oczyszczenie przepustów pod drogami. Urząd Miasta zwrócił się z prośbą do administratora przepustów pod DK1 - GDDiA o podjęcie pilnych działań związanych z ich udrożnieniem.

Oprócz powyższych działań, opracowany został projekt skierowania wód Potoku Żwakowskiego do zlewni bezpośredniej Jeziora Paprocany. Zadanie wymaga budowy syfonu i kanałów doprowadzających wodę z potoku Żwakowskiego do koryta Starej Gostyni, budowę stawu o pow. 4 ha i wykonania przewiertu. Będzie on realizowany, po przeprowadzeniu badań ilości przepływu wody w zbiorniku.

W kolejnych latach ma powstać także bajpas łączący Górną Gostynię z korytem Starej Gostyni oraz przyłączenie Dopływu Spod Chałup do zlewni Starej Gostyni.

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 05-06.2017
Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 05-06.2017 · fot. tychy.info

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.