Wiadomości

  • 26 stycznia 2022
  • 1 lutego 2022
  • wyświetleń: 1521

Dodatek osłonowy zamiast energetycznego

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w tyskim magistracie po 4 stycznia 2022 r. nie będą rozpatrywane. To efekt wejścia w życie ustawy o dodatku osłonowym.

kuchenka gazowa
Mieszkańcy spełniający określone kryteria dochodowe mogą otrzymać od 400 do ponad 1 400 złotych nowego dodatku osłonowego · fot. pixabay.com


Mieszkańcy spełniający określone kryteria dochodowe mogą w ramach tego programu otrzymać od 400 do ponad 1 400 złotych dodatku. Do tej pory złożono w Tychach blisko 1300 wniosków.

Dodatek energetyczny w oparciu o ustawę z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne: przysługuje odbiorcy, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2021 roku do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło 938 wniosków o dodatek energetyczny, który w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i terminu jego wypłacania wynosił od prawie 11 złotych do ponad 20 złotych za miesiąc.

Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wprowadziła nowy dodatek - osłonowy, jednocześnie dokonała zmian w ustawie Prawo energetyczne.

- Wprowadziła zapis, że wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie ustawy czyli od 4 stycznia do 31 grudnia 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania. Dotychczas wpłynął do nas tylko jeden taki wniosek. Osoba, która go przesłała otrzyma zawiadomienie, że zgodnie z ustawą nie będzie on rozpatrywany - mówi Monika Łuczyńska - naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej w Urzędzie Miasta Tychy.

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach - Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Barona 30. Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Do tej pory do tyskiego MOPS wpłynęło blisko 1300 takich wniosków.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.