Wiadomości

 • 21 stycznia 2022
 • wyświetleń: 1705

Miejskie dofinansowanie do żłobków niepublicznych

W 2022 r. tyski magistrat przeznaczy 3 888 000 zł na dofinansowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobków niepublicznych. To o ponad 780 tys. więcej niż wydano na ten cel w roku ubiegłym.

Żłobek i przedszkola w Tychach są już otwarte
Żłobek i przedszkola w Tychach są już otwarte · fot. Michał Janusiński / UM Tychy


Dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych udzielana jest w Tychach od 2012 roku.

- Wsparcie żłobków niepublicznych to jeden z ważniejszych elementów polityki prorodzinnej prowadzonej przez tyski samorząd - mówi Maciej Gramatyka, Z-ca Prezydenta Tychów ds. Społecznych i dodaje: - Dzięki dotacji, w portfelach tyskich rodziców korzystających z dotowanych żłobków, zostaje rocznie ok. 4 800 zł.

Obecnie zgodnie z Uchwalą Rady Miasta Tychy z 28 listopada 2019 r. na każde dziecko objęte opieką żłobka niepublicznego, którego rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają w Tychach, przypada miesięczna dotacja w wysokości 400,00 zł. Aby nie obciążać rodziców dodatkowymi formalnościami, miasto zawiera stosowne umowy o przekazanie dotacji bezpośrednio z placówkami żłobkowymi. W tym roku zawarto ze żłobkami 23 umowy. Pod ich opieką jest obecnie ok. 810 dzieci.

W ubiegłym roku dotacja do żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych wyniosła 3 106 763,21 zł.

Aby skorzystać z dofinansowania oferowanego przez miasto rodzic powinien:

 • mieszkać w Tychach,
 • podpisać umowę dot. opieki nad dzieckiem ze żłobkiem, który otrzymuje dotację z budżetu miasta.


Żłobki, w których czesne obniżone jest m.in. o dotację udzieloną przez miasto Tychy:

Żłobki, w których czesne obniżone jest m.in. o dotację udzieloną przez miasto Tychy:

Żłobki, w których czesne obniżone jest m.in. o dotację udzieloną przez miasto Tychy:

Żłobki, w których czesne obniżone jest m.in. o dotację udzieloną przez miasto Tychy:


Żłobki są placówkami, które wspierają rodziców w opiece nad dziećmi, gdy oni sami nie mogą jej sprawować osobiście np. w czasie gdy pracują. W placówce mogą przebywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Żłobek ma obowiązek zapewnienia dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, a więc ma w nim być bezpiecznie i przytulnie, tak by każde dziecko czuło się w nim komfortowo. Dziecko powinno mieć także możliwość zdobywania nowych umiejętności społecznych, takich jak praca w grupie, nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, uczenie się samodzielnej zabawy. O to wszystko musi zadbać odpowiednio przygotowana kadra. W żłobku maluch może przebywać do 10 godzin dziennie (czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach). Żłobki to placówki opiekuńczo-wychowawcze, których działalność jest regulowana ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z 4 lutego 2011 r.

Główne zadania żłobka:

 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych,
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.


Na co zwrócić uwagę zapisując dziecko do żłobka?

 • Czy żłobek jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Żłobki, które nie są wpisane do rejestru działają nielegalnie, powierzenie dziecka opiece takiej placówki jest bardzo ryzykowne!
 • Czy w żłobku jest zatrudniona odpowiednia liczba opiekunów (jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci),
 • Kto opiekuje się dziećmi w żłobku, tzn. kto jest dyrektorem placówki, czy dyrektor i opiekunowie zatrudnieni do opieki nad dzieci mają odpowiednie kwalifikacje, ukończone kursy, nie figurują w bazie danych rejestru sprawców na tle seksualnym,
 • W jaki sposób zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków, miejsca na odpoczynek i zabawę,
 • Czy żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie dostosowane do grupy wiekowej,
 • Jak długo trwa adaptacja, jaki jest jej przebieg.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.