Wiadomości

  • 13 stycznia 2022
  • wyświetleń: 764

ZUS: nowe zasady dla dorabiających do renty socjalnej

Wraz z początkiem roku obowiązują nowe, korzystne, przepisy dla dorabiających do renty socjalnej. Od stycznia 2022 roku stosuje się te same zasady, które dotyczą pozostałych rencistów. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości - bez zawieszania prawa do świadczenia.

ZUS: nowe zasady dla dorabiających do renty socjalnej
ZUS: nowe zasady dla dorabiających do renty socjalnej · fot. ZUS


- Od 1 stycznia 2022 roku zmieniły się zasady zawieszania renty socjalnej. Do tej pory osoby pobierające rentę socjalną, które uzyskiwały przychody przekraczające 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, miały zawieszane prawo do renty socjalnej za każdy miesiąc, w którym przekroczyły ten próg. Od 1 stycznia 2022 r. to się zmieniło - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu w razie osiągania przychodu na zasadach określonych w ustawie emerytalnej, czyli na takich samych zasadach jak renta z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to, że pracujący rencista może osiągnąć przychód wynoszący do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (czyli 3960,20 zł - kwota ta obowiązuje do 28 lutego) i jego świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Natomiast, jeśli osiągany przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to renta socjalna zostanie zmniejszona.

W sytuacji gdy przychód rencisty przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (do 28 lutego jest to kwota równa 7354,50 zł), wówczas renta zostanie zawieszona.

- To ważna zmiana przepisów, bo poprzednie przepisy, które obowiązywały do końca 2021 r., powodowały, że przychód wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powodował zawieszenie renty. Trzeba pamiętać o tym, że progi procentowe zawsze są takie same, ale progi zarobkowe, czyli konkretne kwoty, zmieniają się co kwartał, zależą od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a na bieżąco można je sprawdzić na stronie naszej internetowej - tłumaczy rzeczniczka.

Rozliczenie roczne lub miesięczneIstotna zmiana dotyczy też sposobu rozliczenia renty. Od nowego roku osoba dorabiająca do renty socjalnej będzie rozliczała się po upływie roku kalendarzowego - rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta była zawieszana na bieżąco - za każdy miesiąc.

Nowy katalog przychodówWęższy jest również katalog przychodów, które wpływają na wysokość renty socjalnej. Na zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej wpływa m.in. przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, z pozarolniczej działalności. Od 1 stycznia 2022 r. na wysokość renty socjalnej nie będą wpływały przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Może skorzystać z formularza EROP - Oświadczenie o osiąganiu przychodu.

mp / tychy.info

źródło: ZUS

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.