Wiadomości

 • 8 lipca 2021
 • wyświetleń: 747

Nabór uzupełniający na rachmistrzów terenowych wydłużony

Do 31 lipca został wydłużony nabór uzupełniający na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Nabór jest otwarty i konkurencyjny, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego - Urzędzie Miasta Tychy.

rachmistrz, spis
fot. materiały prasowe


Gminny Komisarz Spisowy informuje, że do 31 lipca roku odbywa się nabór uzupełniający na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Nabór kandydatów jest naborem otwartym i konkurencyjnym, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego - Urzędzie Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku numer 7.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.


oraz oświadczenie zawierające informację o:
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 • świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Szczegółowe informacje wraz z formularzami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tychy i na stronie UM:
https://umtychy.pl/artykul/6912/nabor-uzupelniajacy-na-rachmistrzow-terenowych-wydluzony

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.