Wiadomości

 • 15 czerwca 2021
 • wyświetleń: 1085

Nabór na rachmistrzów terenowych Spisu Powszechnego w Tychach

Do 24 czerwca trwa nabór uzupełniający na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Nabór kandydatów jest naborem otwartym i konkurencyjnym, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Tychy - w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku numer 7.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.


oraz oświadczenie zawierające informację o:

 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 • świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Szczegółowe informacje wraz z formularzami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tychy.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.