tychy.info

Wiadomości

  • 14 grudnia 2018

Zauważalne zmiany dzięki funduszom europejskim

Artykuł sponsorowany:

Rozmowa z Jakubem Chełstowskim, marszałkiem województwa śląskiego.

Jakub Chełstowski - marszałek województwa śląskieg
Jakub Chełstowski - marszałek województwa śląskiego


Dzień dobry, panie marszałku. Zbliżający się koniec roku to doskonała okazja do tego, by podsumować to, co w nim się wydarzyło. Jak wygląda poziom zaangażowania funduszy europejskich w rozwój województwa śląskiego?

Dzień dobry. Jeżeli mówimy o wsparciu unijnym w naszym regionie, to nie da się nie zauważyć zmian, które zaszły w naszym regionie. Od wejścia Polski do Unii minęły prawie dwie pełne perspektywy finansowe. W tym czasie w regionie udało się zrealizować wiele inwestycji. Wszystko to jest zasługą przedsiębiorczych i kreatywnych ludzi, którzy tutaj mieszkają i doskonale zdają sobie sprawę, że dzięki funduszom europejskim mogą dzisiaj realizować takie przedsięwzięcia, które bez tych środków mogłyby powstać dopiero w odległej przyszłości.

Przez 4 lata trwania programu ogłosiliśmy ponad 300 naborów konkursowych na łączną kwotę prawie 12 mld złotych, w których potencjalni beneficjenci złożyli ponad 9 tysięcy wniosków o dofinansowanie na prawie dwukrotnie większą kwotę. To pokazuje, jak wielkim zainteresowaniem cieszą się fundusze europejskie, a jednocześnie jak nadal wielkie są potrzeby w naszym regionie. Spośród złożonych wniosków 3,5 tysiąca zostało wybranych do dofinansowania na łączną kwotę ponad 9 mld zł, co stanowi ok. 65% wszystkich środków dostępnych w ramach RPO. Oznacza to, że większość funduszy już została rozdzielona na realizację konkretnych projektów. W kolejnych latach liczba ogłaszanych przez nas naborów zmniejszy się, będzie to tzw. ostatni dzwonek dla tych projektodawców, którzy wciąż myślą o złożeniu wniosku o dofinansowanie w obecnej perspektywie.

W jakie działania beneficjenci RPO WSL inwestują najchętniej?

To zależy, pod jakim kątem będziemy rozpatrywali tę kwestię. Jeżeli pod względem liczby złożonych i wybranych do dofinansowania wniosków, to naturalnie będzie to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Właściciele firm chętnie korzystają z funduszy europejskich (prawie 700 projektów wybranych do dofinansowania), by rozwinąć swoją działalność w różnych dziedzinach i kierunkach, częstokroć również po to, by się całkowicie przebranżowić lub wejść ze swoimi produktami na nowe rynki. W dalszej kolejności będą działania ukierunkowane na rozwój szkolnictwa (między innymi dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku) oraz wsparcie dla efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii. To z kolei pokazuje, że Śląskie reaguje na bieżące problemy i dostosowuje się do obecnie panujących warunków, takich jak zapotrzebowanie na specjalistów na rynkach pracy czy potrzeba ogrzewania budynków w sposób mniej inwazyjny dla środowiska.

Natomiast jeśli spojrzymy w kierunku wykorzystania alokacji dla każdego z kluczowych obszarów wsparcia, to okaże się, że do tej pory największy procent środków - około 85% - przeznaczyliśmy na infrastrukturę edukacyjną, czyli inwestycje w modernizacje szkół i przedszkoli oraz zaplecza naukowego w postaci pracowni badawczych i laboratoriów.

Skoro województwo nie będzie już ogłaszało tylu naborów, to co się będzie działo w ramach RPO w ostatnich 2 latach jego trwania?

RPO WSL 2014-2020 po prostu wejdzie w kolejną fazę realizacji. To zupełnie normalny „cykl życia” programu - w pierwszych latach ogłaszane są konkursy dla projektodawców i przyznawane są dotacje na wdrożenie ich pomysłów, w kolejnych coraz większy nacisk pada na realizację projektów, a co się z tym wiąże, ich rozliczenie. Znacznie więcej pracy mają osoby kontrolujące prawidłowość wydatkowania funduszy europejskich. W tej fazie większość inwestycji zostaje ukończonych i otwartych do użytku publicznego. Mieszkańcy województwa mogą się spodziewać, że już w najbliższym czasie będą mogli skorzystać na dostępności wielu długo oczekiwanych przez nich obiektów. Jednocześnie pracujemy już intensywnie nad programowaniem przyszłej perspektywy finansowej.

Agora


Dziękuję za rozmowę - red.

Więcej na: www.rpo.slaskie.pl