Wiadomości

  • 12 stycznia 2023
  • wyświetleń: 499

Arbitraż a mediacja - czym się różnią?

Materiał partnera:

Prowadzenie firmy to nie tylko rozwój nowych metod produkcji, kampanii czy technologii, lecz i wynikające niekiedy spory. Jak sobie z nimi radzić? Często do ich rozstrzygnięcia konieczne jest zaproszenie mediatora lub też przekazanie sprawy do sądu arbitrażowego. Czym różnią się te rozwiązania? Już wyjaśniamy!

Arbitraż,mediacja


Najczęstsze spory w świecie biznesuNiekiedy, gdy w przedsiębiorstwach dochodzi do konfliktów o różnym charakterze, wymagana jest pomoc mediatora bądź przekazanie sprawy sądowi. Może być to spór handlowy, gospodarczy, powstały w wyniku działania nieuczciwej konkurencji, w zakresie prawa nieruchomości czy też o własność intelektualną. Jeśli nie sposób rozwiązać konfliktu samodzielnie, warto skorzystać z wsparcia, które oferuje kancelaria prawna. W ramach usług proponowanych przez prawników uzyskać można pomoc w rozstrzyganiu sporów poprzez mediacje, budowaniu strategii procesowych i przekazywaniu spraw do sądu.

Arbitraż a mediacjaCzym różnią się te dwa sposoby rozwiązywania sporów? Otóż pierwszy z nich zakłada rolę mediatora, który próbuje znaleźć rozstrzygnięcie konfliktu polubowne zarówno dla jednej, jak i dla drugiej ze zwaśnionych stron, których przedstawiciele biorą udział w negocjacjach. Jeżeli te nie przyniosą oczekiwanego skutku lub z pewnych powodów nie ma możliwości ich przeprowadzenia, często dochodzi do tzw. arbitrażu, czyli przekazania sprawy sądowi arbitrażowemu. W tym przypadku to rolą arbitra jest jej rozstrzygnięcie sporu poprzez przyznanie racji jednej ze stron.

Czasami trudno przedsiębiorcom samodzielnie załagodzić powstały spór i podjąć decyzję w kwestii korzystnego sposobu jego rozstrzygnięcia. Bez wątpienia warto więc skorzystać w tej kwestii z pomocy profesjonalnej kancelarii, w ramach której działają eksperci z doświadczeniem w rozwiązywaniu różnego rodzaju konfliktów poprzez mediacje czy też arbitraż. To szansa na znalezienie i zastosowanie najlepszej metody na pomyślne zakończenie sprawy, niezależnie od typu sporu, w który uwikłana została firma. Sięgnij po pomoc już dziś!