Wiadomości

  • 7 lipca 2021
  • wyświetleń: 658

Produkcja w poszukiwaniu wydajności

Materiał partnera:

Rozwój nowoczesnych technologii zrewolucjonizował świat we wszystkich sferach. Także, a może przede wszystkim biznes czerpie pełnymi garściami z IT, poprawiając efektywność procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Dziś każda nowoczesna firma wspiera się co najmniej kilkoma zaawansowanymi systemami informatycznymi. Nie inaczej jest w spółkach produkcyjnych, dla których osiągnięcie optymalnej wydajności wytwórczej jest kluczem do sukcesu.

Whitpress


Kompleksowa rejestracja produkcjiProcesy produkcji przemysłowej są sporym wyzwaniem nie tylko z punktu widzenia jakości wytwarzanych przedmiotów, ale także zapewnienia właściwego zaopatrzenia w surowce, optymalnej logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa i zachowania ciągłości produkcji. Inwestując w kosztowne maszyny i wykwalifikowanych pracowników, menedżerowie przedsiębiorstw chcą mieć pewność co do najwyższej efektywności zachodzących na hali produkcyjnej procesów. W celu zapewnienia pełnej kontroli nad procesami w zaawansowanych zakładach produkcyjnych najczęściej implementuje się rozwiązanie typu MES (Manufacturing Execution System). Zadaniem systemu MES jest efektywne gromadzenie informacji w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych, a następnie ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane zarówno bezpośrednio z maszyn, jak i przy udziale pracowników. Dzięki funkcjonalności tego systemu szybko można uzyskać informacje o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco decyzje i reagować na nieprawidłowości pojawiające się w czasie produkcji. Pozyskane dane pozwalają na analizę kluczowych wskaźników efektywności i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Podstawową przeszkodą w implementacji systemów MES w przedsiębiorstwach jest długi czas wdrożenia oraz wysokie koszty inwestycji, które często są barierą niemożliwą do przekroczenia przez wiele spółek. Ponieważ jednak wolny rynek nie znosi próżni, pojawiło się rozwiązanie, które jest realną alternatywą dla kosztownych MES-ów. System Advanced Shop Floor Control stanowi uzupełnienie i rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania ERP zapewniając precyzyjny pomiar wydajności pracowników i maszyn na linii produkcyjnej.


Pomiar wydajności ludzi i sprzętuCelem wprowadzenia rozwiązania Advanced Shop Floor Control jest poprawa efektywności produkcji poprzez szczegółową kontrolę procesów zachodzących na hali produkcyjnej. Zbieranie danych odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy polega na automatycznym gromadzeniu informacji bezpośrednio z maszyn, takich jak ilość wyprodukowanych przedmiotów w danej jednostce czasu, informacje o zakończeniu danej partii, czy nieprawidłowościach i problemach technicznych. Drugim sposobem jest zbieranie danych przez pracowników za pomocą ekranów dotykowych. Każdy pracownik ma dostępny panel dotykowy z oprogramowaniem ASFC które pozwala na ewidencjonowanie realizowanych czynności. Pracownik rejestruje postępy pracy przy powierzonych mu czynnościach. W trakcie i po ich wykonaniu wpisuje dane, co do wykonanej pracy, czyli np. ilości produktów, które udało się wytworzyć, ilości błędów, itp. Wprowadzenie danych może odbywać się przy pomocy kodów kresowych celem minimalizacji pomyłek.


Proste wyliczenie współczynnika OEESystem obsługuje zarówno pojedynczych pracowników, jak i brygady, czyli zespoły osób pracujących w jednym gnieździe produkcyjnym. Aplikacja umożliwia rejestrację ewentualnej awarii maszyny automatycznie informując o niej służby utrzymania ruchu. Pozwala to na szybką reakcję i naprawę, bądź wymianę wadliwego urządzenia, zachowując przy tym płynność produkcji. Dzięki pobranym w ten sposób danym, powstają raporty określające efektywność i sprawność pracy zarówno poszczególnych maszyn i urządzeń, jak i samych pracowników. Co więcej, dzięki temu istnieje możliwość przeprowadzenia dokładnego obliczenia współczynnika OEE. OEE, czyli całkowita efektywność sprzętu, jest międzynarodowym wskaźnikiem określającym wydajność maszyn na produkcji. Mając dostęp do danych określających poziom wykorzystania poszczególnych urządzeń oraz pracowników, możliwe jest prowadzenie jeszcze dokładniejszych analiz wymaganych do optymalizacji procesu produkcji.

Alternatywa dla systemów MESAplikacja powstała w efekcie konsultacji z przedstawicielami firm produkcyjnych, które mają obawy związane z długotrwałą i kosztowną inwestycją w system MES. ASFC zapewniając precyzyjną informację o pracy maszyn i ludzi, realizuje część zadań rozbudowanego MES-a i pozwala na bieżąco optymalizować produkcję. Ponadto, dzięki rejestracji bieżącej produkcji w czasie rzeczywistym, system Advanced Shop Floor skutecznie wspomaga planowanie produkcji w systemach APS. Rozwiązanie Advanced Shop Floor Control może być alternatywą wobec kosztownych i czasochłonnych we wdrożeniu systemów typu MES. Zaimplementowanie ASFC zajmuje jeden do dwóch miesięcy. Samo użytkowanie systemu jest niezwykle proste i intuicyjne - w żadnej mierze nie spowoduje perturbacji w pracy na produkcji. Co więcej, tworzenie zaawansowanych raportów również nie jest zadaniem skomplikowanym.

Zarządzanie produkcją: DSR S.A.