Zdrowie

  • 25 marca 2024
  • 27 marca 2024
  • wyświetleń: 2986

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach już gotowa

W budynku Szpitala Wojewódzkiego powstała nowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która do tej pory funkcjonowała na osiedlu A. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowania na pomoc psychologiczną i psychiatryczną.

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach - otwarcie - 25.03.2024 · fot. UM Tychy


Nowa siedziba Poradni ma łącznie ponad 1300 m 2. Jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W pełni wyposażony pokój dla matki z dzieckiem, przestronne poczekalnie, nowoczesne toalety znacząco podniosą komfort oczekiwania na wizytę. Jasne i nowocześnie wyposażone gabinety diagnostyczne i terapeutyczne służyć będą dzieciom, młodzieży, a także ich opiekunom i wychowawcom.

- Ta inwestycja to odpowiedź na wyzwania, przed jakimi dziś stajemy. Coraz więcej dzieci wymaga wsparcia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, coraz więcej diagnozowanych jest problemów. W tej przestrzeni, przy większej liczbie pracowników możliwości pomocy też będą większe. Jestem przekonany, że jest to jedna z najlepszych poradni w województwie, jeśli nie w Polsce - mówi Maciej Gramatyka, pełniący funkcję prezydenta Tychów.

Duże i nowoczesne pomieszczenia do pracy z grupami pozwolą na zwiększenie ilości zajęć grupowych, zarówno terapeutycznych, jak i psychoedukacyjnych. Pozyskanie czterech nowych etatów specjalistów pozwoli skrócić okres oczekiwania na wizytę. Nowe pomieszczenia pozwolą na przeniesienie zajęć terapeutycznych realizowanych w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (programu „Za życiem”) na teren placówki.

- Potrzeby i oczekiwania dzieci, młodzieży i ich rodzin postawiły przed nami wyzwanie stworzenia w naszym mieście nowego miejsca - atrakcyjnego i nowoczesnego. Mamy nadzieję, że ta nowa siedziba przy ulicy Edukacji 102 będzie odpowiadać właśnie tym potrzebom i oczekiwaniom - mówi Agata Olczak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.

W ramach inwestycji wymieniono stary i mocno zużyty 15-letni sprzęt, służący do specjalistycznych terapii. Pozyskano także aparaturę do pracy metodą Warnkego, bogato wyposażono salę do terapii integracji sensorycznej i salę do pracy fizjoterapeutycznej.

Punkt recepcyjny do obsługi interesantów oraz dodatkowy etat skierowany do obsługi rodziców pozwoli poszerzyć godziny pracy recepcji i ułatwi kontakt z pracownikami poradni. Rozwiązany także zostanie problem połączenia telefonicznego - poprzez nowoczesną sieć i centralny numer, dający realną informację, że pracownik obsługujący jest aktualnie zajęty.

- Koszt inwestycji to ponad 5 600 000 zł. Podczas remontu, który trwał 14 miesięcy kompleksowo zmodernizowano pomieszczenia w budynku nowej poradni - mówi Hanna Skoczylas, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Urzędu Miasta Tychy.

Poradnia w liczbachTylko w roku szkolnym 2022/2023 w Poradni przyjęto 3774 pacjentów. Wydano 622 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 117 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, 415 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz 917 zwykłych opinii.

Aktualnie w placówce zatrudnionych jest 41 pracowników pedagogicznych. Poradnia pełni rolę WOKRO (Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego) prowadząc działalność wynikającą z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach programu placówka w 2023 r. objęła pomocą 286 dzieci do 6 r.ż.; zrealizowała 4176 godzin terapeutycznych zatrudniając pracowników dwóch zewnętrznych firm oraz 14 specjalistów.

Historia PPP w TychachPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach ma już za sobą ponad 60-letnią tradycję. Powstała w 1962 roku z inicjatywy powiatowego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nazywała się wtedy Poradnia Społeczno-Wychowawcza TPD i miała siedzibę mieszczącą się w Szkole Podstawowej nr 13.

W roku szkolnym 1967/1968 nastąpiło przejęcie Poradni Społeczno-Wychowawczej TPD przez władze miasta i powiatu tyskiego. Tak powstała Miejska i Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa zajmująca wówczas w Szkole Podstawowej nr 13 kilka pomieszczeń.

Stale rosnąca liczba korzystających z Poradni sprawiła, że w roku szkolnym 1970/1971, placówka została przeniesiona do nowej siedziby w budynku byłego przedszkola przy ul. Gen. Andersa 16. Początkowo zajmowała tylko parter, na piętrze mieściła się natomiast siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego wraz z istniejącym przy nim klubem oraz Powiatową Biblioteką Pedagogiczną. Od 7 września 1991 roku, wraz z nową Ustawą o systemie oświaty placówka przybrała nazwę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach.

Zainteresowanie rodziców oraz oferowane wsparcie sprawiło, że w roku 2003 poradnia otrzymała także piętro budynku przy ulicy Andersa 16. Z czasem jednak także ten budynek, o kubaturze ponad 400 m 2, okazał się zbyt mały, aby możliwe było dalsze rozwijanie działalności diagnostycznej i terapeutycznej. W trosce o jakość oferowanych w placówce usług władze miasta długo poszukiwały odpowiedniego miejsca, dającego gwarancję przestronności, możliwości dalszego rozwoju w obszarze merytorycznym, ale także dającego korzystającym z usług poradni rodzicom, dzieciom i młodzieży, nauczycielom gwarancję korzystania z miejsca o wysokim standardzie.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.