tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 10 października 2020
  • 13 października 2020

Zmiany w organizacji pracy Urzędu Miasta Tychy

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu miasta w związku ze znacznym wzrostem zachorowań w całej Polsce na koronawirusa od poniedziałku, od 12 października zostały wprowadzone zmiany w organizacji pracy urzędu.

Urząd Miasta Tychy - 06.2019
Urząd Miasta Tychy · fot. tychy.info


Wracają skrzynki, do których można wrzucać korespondencję kierowaną do urzędu, zmieniły się też godziny otwarcia kas oraz zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w biurze Rzecznika Praw Konsumenta. Bezpośrednia obsługa Klienta tak jak do tej pory odbywać się będzie wyłącznie na parterze urzędu w Biurze Obsługi Klienta, zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi (obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk). Przy jednym stanowisku obsługi znajdować się może tylko jedna osoba.

- Korespondencję kierowaną do urzędu nadal będzie można składać w punkcie kancelaryjnym w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku, w godzinach pracy urzędu. Dodatkowo przed urzędem umieszczona została skrzynka na korespondencję kierowaną do urzędu oraz specjalny namiot, w którym w razie potrzeby, w przypadku złej pogody oraz konieczności zachowania dystansu, klienci mogą czekać na wejście do urzędu - mówi Aneta Luboń - Stysiak, Sekretarz Miasta Tychy.

Kasy na parterze Urzędu Miasta będą czynne codziennie od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 15.30 i w piątki od 8.00 do 13.30. Wejście do kas będzie możliwe tylko od strony Parku Miejskiego. Tutaj również obowiązują rygory sanitarne.

Wszelkie sprawy urzędowe mogą załatwiać telefonicznie, mailowo, czy za pośrednictwem portali eurzad.umtychy.pl, epuap.gov.pl, sekap.pl. W dalszym ciągu nie ma możliwości poruszania się po całym budynku urzędu miasta.

Obsługa w Biurze Obsługi Klienta:W Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta załatwić można sprawy związane m. in. z zameldowaniem, nadaniem numeru PESEL, odbiorem dowodu osobistego, zawieszeniem czy wznowieniem działalności gospodarczej.

Uruchomiono stanowiska związane z obsługą spraw w wydziałach obsługiwanych wyłącznie w BOK UM Tychy:
· z Wydziałem Spraw Obywatelskich można się kontaktować pod numerem tel. 32 7763535, 32 7763505. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 7 w Biurze Obsługi Klienta,
· z Wydziałem Dowodów Osobistych: pod numerem tel. 32 7763514. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 8 w Biurze Obsługi Klienta,
z Wydziałem Ewidencji Działalności Gospodarczej: pod numerem tel. 32 7763103. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 5 w Biurze Obsługi Klienta
· z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami: pod numerem tel. 32 7763719 (zakup działek), 32 7763720 (wykup mieszkań), 32 7763721 (odszkodowania za drogi), 32 7763740 (dzierżawy), 32 7763711, 32 7763712, 32 7763714, 32 7763722 (użytkowanie wieczyste i przekształcenia). Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 3 w Biurze Obsługi Klienta,
· z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia: pod numerem 32 776 35 09 lub e-mailowy: zdrowie@umtychy.pl. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, programu 3+liczna rodzina oraz Aktywni 60+. można składać w punkcie kancelaryjnym w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku oraz w umieszczonej przed urzędem skrzynce na korespondencję lub przesłać pocztą. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można również złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę Informacyjno-Usługową Emp@tia. Uwaga: Aby móc złożyć wniosek elektroniczne, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufania. Sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny, programem 3+licznarodzina oraz Aktywni60+ (uzupełnienie wniosku, wydanie karty) załatwiane będą po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32 776 35 41.
Dodatkowe informacje można znaleźć pod poniższymi linkami:
3+liczna rodzina: umtychy.pl/liczna-rodzina
aktywni60+: umtychy.pl/aktywni-60
Karta Dużej Rodziny: umtychy.pl/karta-duzej-rodziny
· z Wydziałem Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod numerami telefonów: 32 776 38 01 (pozwolenia zintegrowane), 32 776 38 32 (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji), 32 776 38 02 (decyzje zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów) 32 776 3805 (odbiory i wydawanie warunków technicznych w zakresie kanalizacji deszczowej), 32 776 38 06 (wydawanie zaświadczeń dotyczących planu urządzenia lasu, karty wędkarskie), 32 776 38 31, 32 776 38 06 - (dotacje do wymiany źródeł ciepła), w pozostałych sprawach prosimy o kontakt z sekretariatem tel. 32 776 38 34 oraz mailowo: komunalny@umtychy.pl .

Działalność pozostałych wydziałów:Sprawy związane z działalnością Wydziału Gospodarki Lokalowej są załatwiane w wydziale (wejście od strony Pałacu Ślubów - parter). Numery telefonów: 32 7763051, 32 7763052, 32 7763053, 32 7763056, 32 7763057.

Sprawy związane z pozostałą działalnością Urzędu Stanu Cywilnego są załatwiane wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu, za wyjątkiem rejestracji zgonów. W Pawilonie Ślubów realizowane będą sprawy: rejestracji zgonów, złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa (śluby cywilne, zaświadczenia do ślubu konkordatowego, zaświadczenia do ślubu za granicą), wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym, wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do systemu rejestrów państwowych, powrotu do nazwiska po rozwodzie, wpisania wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą, uznania ojcostwa, zmiany imienia i nazwiska (nr tel. 32 776 30 11).

W Biurze Obsługi Klienta (stanowisko nr 6) wydawane będą odpisy z aktów stanu cywilnego, przyjmowanie wniosków o sprostowanie i uzupełnianie aktów oraz wniosków o nadanie medali (numery telefonów do USC: 32 7763313, 32 7763314).

Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 59. Wydział czynny jest od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 15.30, a w piątek od 7.30 do 12.00. W wydziale otwarta jest również kasa czynna w godzinach jw. Dodatkowo umieszczona zostanie skrzynia na korespondencję kierowaną do wydziału. Kontakt z wydziałem pod numerami tel. 32 7800950, 32 7800955, 32 7800965.

Sprawy z zakresu Referatu Gospodarki Odpadami realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 67. Kontakt z referatem pod numerem tel. 32 438 22 06, 32 438 22 10.

Sprawy obsługiwane przez Wydział Budownictwa przy ul. Barona 30 - dokumenty należy wysyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, możliwy jest także ich odbiór osobisty, po ustaleniu terminu odbioru pod numerem tel. 32 7763460. Sprawy można załatwiać również elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP, SEKAP oraz poprzez adres poczty elektronicznej budownictwo@umtychy.pl.

Sprawy obsługiwane przez Wydział Geodezji - zgłoszenia robót geodezyjnych będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną przez portal GeoOśrodek, który jest dostępny pod adresem geoosrodek.umtychy.pl/. Dane wynikowe (operat) do składanych zgłoszeń należy wysyłać w postaci elektronicznej za pomocą paczki zwrotnej. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w portalu GeoOśrodek proszone są o kontakt pod nr telefonu 32 776-36-04. Wniosek rejestracyjny dostępny jest na określonej powyżej stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.

Wniosek o udostępnienie map i innych materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny realizowany jest zgodnie z procedurą określoną pod adresem bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/1461, natomiast wypisy i wyrysy wykonuje się w oparciu o procedurę opisaną na stronie bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/1521 .

Pozostałe sprawy wydziału wykonuje się zgodnie z kartami usług dostępnymi na stronie BIP pod adresem bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/GWG .

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Barona 30.Sprawy realizowane są przez rzecznika wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu. Ponadto poradę bądź informację prawną w sprawach konsumenckich można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 32 776 36 77 lub 32 780 50 63, pisząc wiadomość na adres poczty elektronicznej rzecznik.konsumenta@umtychy.pl lub składając wniosek o nazwie Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów poprzez platformę ePUAP: epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/rozpatrywanie-indywidualnych-spraw-konsumentow .

Sprawy obsługiwane przez Wydział Obsługi Rady Miasta: z radnymi Rady Miasta Tychy oraz pracownikami wydziału można kontaktować się telefonicznie lub wykorzystując pocztę elektroniczną - informacje kontaktowe dostępne są pod adresem bip.umtychy.pl/sklad-rady-miasta .

Nieodpłatna pomoc prawna. Zapisy w czasie funkcjonowania punktów w sposób zdalny przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 32 776 32 07 lub poprzez pobranie wniosku ze strony www.umtychy.pl/pomoc-prawna, i wysłanie wypełnionego wniosku na adres npp@umtychy.pl. Na podstawie przesłanego wniosku zostanie wyznaczony termin porady. O przywróceniu działania punktów będziemy informować na bieżąco.

Telefonicznie i mailowo można nadal kontaktować się z pozostałymi wydziałami Urzędu Miasta - numery telefonów i adresy można znaleźć na stronie: umtychy.pl oraz www.bip.umtychy.pl

Zachęcamy do korzystania ze stron internetowych:
www.obywatel.gov.pl/
eurzad.umtychy.pl
epuap.gov.pl
www.sekap.pl
umtychy.pl/koronawirus

Przypominamy, że posiadając konto na eurzad.umtychy.pl, epuap.gov.pl lub www.sekap.pl istnieje możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną.

numer telefoniczny centrali Urzędu Miasta Tychy: 32 7763333
e-mail główny: poczta@umtychy.pl
adres skrzynki ePUAP: /UMTychy/skrytka

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.