tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 8 października 2020
  • 11 października 2020

Radni proponują wprowadzenie Karty Tyszanina. Co na to władza miasta?

Końcem września część radnych Rady Miasta z ramienia PiS wystąpiła z wnioskiem do prezydenta miasta o przygotowanie i wprowadzenie w Tychach Karty Tyszanina. Jaką odpowiedź otrzymali?

tychy,alejaniepodległości,spacer,lato2020,silesia,lovesilesia,fotodnia,instagram
Czy w Tychach zostanie wprowadzona Karta Tyszanina? · fot. tychy.info


- Każdy mieszkaniec miasta Tychy, który tu mieszka i odprowadza podatki miałby możliwość wyrobienia takiej karty i uzyskania szeregu upustów, między innymi na baseny miejskie, wydarzenia sportowe, kulturalne. Upusty mogłyby obowiązywać również w obiektach prowadzonych przez spółki prawa handlowego, gdzie udziałowcem jest miasto Tychy, jak Stadion Miejski czy Park Wodny - proponują radni Anita Skapczyk, Aleksandra Wysocka-Siembiga, Andrzej Kściuczyk oraz Jarosław Hajduk.

Wnioskodawcy zauważają, że podobne karty wprowadzane są w różnych miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie, Gdańsku czy Gdyni. Jak informują, każde miasto wprowadza swoje upusty, czasem zdarzają się darmowe wejściówki w ramach kart mieszkańców. Mieszkańcy opłacający podatki w danej gminie, ponoszą po części koszty budowy obiektów zarządzanych przez miasto, w ramach tych podatków ponoszone są koszty ich utrzymania, tak więc przyznanie takich upustów w ramach karty mieszkańca byłoby ukłonem w stronę tyszan.

- Zdajemy sobie sprawę, że w naszym mieście mamy program Liczna Rodzina 3+ oraz „Aktywni60plus" - jednak należy pamiętać o tej grupie ludzi, którzy aktywnie pracują, opłacają podatki w mieście i nie mogą korzystać z ulg oferowanych w ramach tych dwóch programów. Karta mieszkańca będzie doskonałym uzupełnieniem tych programów - uważają radni. - Prosimy o pokłonienie się nad tym tematem i przystąpieniem do prac związanych z jej wydaniem i funkcjonowaniem na terenie naszego miasta.

Odpowiedzi na interpelację udzielił Igor Śmietański, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki przestrzennej, który poinformował, że miasto nie planuje wprowadzenia takiej karty.

- Tychy są częścią Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, bardziej zasadne byłoby więc wprowadzenie Metropolitalnej Karty Mieszkańca. Taka karta umożliwiałaby m.in. korzystanie z bogatej infrastruktury zlokalizowanej nie tylko w obrębie jednego miasta, ale na terenie wszystkich 41 gmin wchodzących w skład GZM. Byłaby więc dla mieszkańców znacznie bardziej atrakcyjna niż Karta Tyszanina obejmująca tylko usługi w mieście Tychy - zwraca uwagę Igor Śmietański.

Zastępca prezydenta miasta zauważa jednocześnie, że miasto już teraz stara się wspierać mieszkańców, których niskie dochody lub wysokie wydatki, jak w przypadku rodzin wielodzietnych czy seniorów nie pozwalają na korzystanie w pełni z wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. To z myślą o nich powstał program „3+ liczna rodzina", z którego dziś korzysta blisko 2 700 tyskich rodzin, a także program „Aktywni 60+", w którym uczestniczy 11 tysięcy seniorów. Mieszkańcy spełniający kryteria mogą korzystać także z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która obejmuje swoim zakresem dzieci i rodziców, którzy mają lub mieli trójkę lub więcej dzieci. Ponadto wiele miejskich instytucji: m.in. Miejskie Centrum Kultury, Teatr Mały, Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Pasaż Kultury Andromeda dysponuje szeroką ofertą kulturalną, z której tyszanie mogą korzystać bezpłatnie (szczegóły dostępne na stronie kultura.tychy.pl). Udział w wybranych zajęciach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz korzystanie z sezonowych lodowisk także jest bezpłatny.

- Rozważając realizację jakicholwiek projektów musimy brać pod uwagę obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa. W związku ze znacznym spadkiem dochodów samorządy zmuszone zostały do ograniczenia wydatków, a niewątpliwie wdrożenie Karty Tyszanina generowałoby znaczne koszty - czytamy w odpowiedzi.

BM / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.