Wiadomości

  • 24 września 2020
  • wyświetleń: 1557

Szkolenia dofinansowane z UE - kto może z nich skorzystać?

Materiał partnera:

Szkolenia dofinansowane z UE, to obecnie jeden z najczęściej wybierany sposobów na podnoszenie swoich kwalifikacji. Bardzo często z tego programu korzystają również firmy, które doszkalają pracowników, dzięki czemu podnoszą ich kompetencje oraz umiejętności, co w efekcie przekłada się na rozwój firmy. Szkolenia z europejskiego funduszu społecznego oferowane są z różnych dziedzin, dlatego też cieszą się one ogromną popularnością. Kto może z nich skorzystać? Gdzie ich szukać i kto może z nich korzystać?

Szkolenia dofinansowane z UE - kto może z nich skorzystać?


Szkolenia dofinansowane z UE - co to jest?Szkolenia są jednym z podstawowych narzędzi rozwoju pracowników. Ułatwiają one podnoszenie kwalifikacji oraz zdobycie nowych i przydatnych umiejętności, które w późniejszym czasie pozwalają znacznie łatwiej znaleźć nową pracę lub awansować w obecnej. Szkolenia dofinansowane z europejskiego funduszu społecznego (jak np. tutaj - https://inqoo-business.com) są więc korzystną i atrakcyjną możliwością rozwinięcia zdolności osób, które prowadzą działalność gospodarczą, są właścicielami firm lub pracownikami.

Należy także nadmienić, że projektem mogą być również objęte osoby, które są samozatrudnione. Szkolenia pozwalają zwiększyć kompetencje kadry, nabyć przez nią nowych kwalifikacji, a także podnieść efektywność i wydajność pracy całej grupy. Wszystkie projekty szkoleń dofinansowanych są realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w skrócie EFS.

Gdzie szukać szkoleń dofinansowanych z UE?Szkoleń dofinansowanych z UE można szukać przede wszystkim w Bazie Usług Rozwojowych. Jest to platforma, która zawiera informacje o wszystkich kursach i usługach rozwojowych, do których można otrzymać dopłatę z Unii Europejskiej. W bazie można znaleźć zapis wszystkich szkoleń, które spełniają określone kryteria włącznie z ich harmonogramem.

Na rządowej stronie znajduje się także łatwa w obsłudze wyszukiwarka, która pomaga znaleźć kursy według danej tematyki, która interesuje użytkownika. Można je także posegregować na poszczególne podkategorie oraz na konkretne firmy, wybierając tym samym określonego wcześniej organizatora.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to platforma, której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dedykowana jest ona instytucjom oraz przedsiębiorcom i ich pracownikom. Z jej usług mogą skorzystać także osoby fizyczne, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. BUR realizuje obsługę takich procesów jak:

  • ocenę usług rozwojowych, którą wystawili inni uczestnicy
  • publikację ofert szkoleniowych
  • zapisy na poszczególne szkolenia
  • zamieszczanie ogłoszeń związanych z zapotrzebowaniem na konkretne szkolenia
  • dokonywanie oceny zgodnie z systemem SOUR, czyli Systemem Ocen Usług Rozwojowych


Z usług bazy korzystają więc firmy, które chcą podnieść kwalifikacje i efektywność swojej kadry pracowniczej. Dokonując wyboru na podstawie analizy ocen, decydują się one na najlepsze dostępne kursy w wybranej lokalizacji.

Dofinansowanie na szkolenia - kto może z niego skorzystać?Dofinansowane szkolenia przeznaczone są głównie dla mikro-, średnich i małych przedsiębiorstw, a także ich pracowników, którzy są zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Firma, która zarejestrowana jest w danym województwie, może uzyskać dofinansowanie tylko i wyłącznie na warunkach danego województwa. Oznacza to, że jeśli znajduje się one w Warszawie, można ubiegać się o szkolenie w województwie mazowieckim.

Jak otrzymać dofinansowanie na szkolenia z UE?Uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej nie jest skomplikowanym procesem. W pierwszym kroku należy wybrać interesujące firmę szkolenie. Następnie należy skontaktować się z operatorem przeznaczonym dla danego województwa. Nie jest to nic trudnego. W rzeczywistości taka osoba będzie niezbędną pomocą, ponieważ udzieli wskazówek jak złożyć wniosek, dokona weryfikacji poziomu dofinansowania, a następnie sporządzi umowę, którą wystarczy tylko podpisać. Wnioski o dofinansowanie znajdują się zawsze na dole strony danego operatora.

W kolejnym kroku należy zapisać się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych oraz poprzez formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie każdego kursu. Następnie konieczne jest jego opłacenie oraz zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi. Kolejny etap to już tylko realizacja szkolenia. Należy jednak pamiętać, aby jeszcze skontaktować się z operatorem, z którym podpisywana była umowa, w celu uzyskania dofinansowania. Kursy rozliczyć można na dwa sposoby. Pierwszy z nich to bon na usługę rozwojową, natomiast drugi to refundacja kosztów.

Jak wybrać firmę, której usługi są finansowane i dlaczego nie wszystkie znajdują się w BUR?Firma, która chce świadczyć usługi szkolenia dofinansowanego przez Fundusz Europejski, musi spełnić wiele kryteriów. Przede wszystkim niezbędne jest to, aby dowiodła o wysokiej jakości oferowanych przez siebie usług. Często jest to potwierdzenie w formie certyfikatu. W Polsce akceptowany jest certyfikat SUS 2.0 - Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych 2.0. Jest to dowód na to, że firma spełnia wszystkie kryteria i oferuje najwyższy z możliwych standard profesjonalnego działania w obszarze szkoleniowym zgodnie z wymaganiami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Warto także nadmienić, że przynależność do grupy firm certyfikowanych pozwala na rejestrację w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Tym samym istnieje możliwość oferowania klientom szkoleń refundowanych z EFS. Należy pamiętać również o tym, że w BUR wpisanych może być wiele firm, ale tylko te, które posiadają odpowiedni certyfikat, mają prawo oferować kursy refundowane.

Jaka jest wysokość dofinansowania z EFS?Wysokość dofinansowania EFS jest różna w zależności od danego województwa i wielkości przedsiębiorstwa. I tak dla mikro przedsiębiorstw może ono wynieść do 80%, małych przedsiębiorstw 70%, średnich przedsiębiorstw 50%. Należy jednak dodać, że w przypadku małych i średnich firm istnieje możliwość uzyskania dofinansowania również w wysokości 80%, pod warunkiem, że spełnione zostaną określone kryteria.

Maksymalna kwota refundacji z EFS również jest różna w zależności od regionów Polski. Zazwyczaj kwoty będą następujące:

  • do 5 tysięcy złotych na jednego pracownika
  • do 100 tysięcy dla jednej firmy
  • do 5 tysięcy dla pojedynczej usługi


Otrzymane środki można przeznaczyć na szkolenia otwarte i zamknięte. To, które z nich zostanie wybrane, zależy w głównej mierze od podejścia danego przedsiębiorstwa.