Reklama

Wiadomości

  • 11 września 2020
  • wyświetleń: 492

Coraz chętniej załatwiamy sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu

Urząd Miasta w Tychach sprawdził jak na przykładzie kilku wydziałów w ostatnich miesiącach zmienił się sposób załatwiania spraw. Z zebranych danych wynika, że liczba wniosków składanych elektroniczne do magistratu znacznie wzrosła nawet o ponad 70%.

Wydział Spraw Obywatelskich porównał okres od stycznia do sierpnia z trzech ostatnich lat. Ilości spraw meldunkowych załatwianych elektronicznie w 2018 roku stanowiła 2,5%, w 2019 roku było to już 8%, a w tym roku - 11% (drogą elektroniczną załatwiono 419 spraw spośród 3581). Jeśli chodzi o udostępnianie danych osobowych, to w tym roku udostępniono elektronicznie większość takich danych - aż 73% (619 spraw spośród 842 zgłoszonych), w analogicznych okresie 2019 roku wskaźnik ten wyniósł 26% .

Przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi - 76% wniosków o wpis do rejestru wyborców złożono elektronicznie, o dopisanie do spisu wyborców takich wniosków wpłynęło 54% (850 spośród wszystkich 1574 złożonych spraw).

Analizując dane widać wyraźnie, że liczba wniosków składanych elektroniczne stale rośnie. - Ciekawym przykładem jest udostępnianie danych osobowych, ponad 70% spraw załatwianych jest już w tej formie. Coraz częściej także podmioty zewnętrzne i jednostki miejskie rezygnują z „papieru” np. MOPS, który od czasu epidemii przeszedł na formę elektroniczną - mówi Piotr Solik, naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich w UM Tychy.

W Wydziale Dowodów Osobistych także widać znaczące zmiany. Od stycznia do sierpnia br. elektronicznie wpłynęło do wydziału 1269 wniosków o wydanie dowodu osobistego. W analogicznym okresie ubiegłego roku takich elektronicznych wniosków było 639. Kwestie związane z profilem zaufanym (potwierdzenie, przedłużenie, unieważnienie profili) elektronicznie w tym roku załatwiło 1100 osób, w tym samym okresie roku ubiegłego - 960.

Do Urzędu Stanu Cywilnego drogą elektroniczną wpłynęło w tym roku (do końca sierpnia) 870 pism, to znacznie więcej niż przez cały rok 2019, gdy takich pism było 636. - E-administracja to z pewnością przyszłość dla wszystkich urzędów. Coraz chętniej korzystamy z nowoczesnych form kontaktu, mamy coraz mniej czasu i chcemy wszystko załatwiać jak najszybciej, a wysłanie wniosku zajmuje o wiele mniej czasu niż wizyta w urzędzie. Mamy tego świadomość, dlatego zależy nam na poszerzaniu katalogu spraw, które można załatwić elektronicznie w naszym urzędzie - mówi Aneta Luboń-Stysiak, Sekretarz Miasta Tychy.

W Tychach sprawy urzędowe klienci mogą załatwiać telefonicznie, mailowo, czy za pośrednictwem portali eurzad.umtychy.pl, epuap.gov.pl, sekap.pl. Bezpośrednia obsługa Klienta w związku z pandemią odbywa się na parterze urzędu w Biurze Obsługi Klienta. Można tak załatwić sprawy związane m. in. z zameldowaniem, nadaniem numeru pesel, odbiorem dowodu osobistego, zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej czy Karty Dużej Rodziny.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.