tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 2 września 2020

Radna napisała do prezydenta ws. automatów sprzedających susz i jointy

W drugiej połowie sierpnia radna Urszula Paździorek-Pawlik zwróciła się do władz miasta z interpelacją w sprawie działających w Tychach automatów, sprzedających produkty CBD, m.in. susz i jointy (pisaliśmy o nich tutaj). Publikujemy odpowiedź Macieja Gramatyki, zastępcy prezydenta Tychów ds. społecznych.

Automaty vendingowe CBD w Tychach - 08.2020
Automaty vendingowe CBD w Tychach - 08.2020 · fot. Michał Kasperczyk - radny miasta Tychy


- W naszym mieście mnożą się automaty, gdzie w prosty sposób, podobno zgodnie z prawem, można kupić w/w produkty. Podobno są pozbawione substancji THC, i daje właścicielom prawo do tworzenia w kraju takiej sieci automatów. To przecież znakomita droga do wprowadzenia tą drogą do sprzedaży środków psychotropowych, nad tym nie zapanują służby sanitarne. Wnioskuję o wycofanie pozwoleń na prowadzenie takiej niekontrolowanej działalności - napisała Urszula Paździorek-Pawlik.

Jak czytamy w odpowiedzi Macieja Gramatyki, zastępcy prezydenta Tychów ds. społecznych, po otrzymaniu informacji o automatach rozmieszczonych w różnych częściach miasta, 30 lipca o tym fakcie został poinformowany Rzecznika Praw Dziecka. Dodatkowo korespondencja z opisem problemu została skierowania do Sekretarza Stanu - Michała Wójcika oraz Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich - Moniki Lipińskiej. 20 sierpnia do Urzędu wpłynęła odpowiedź od Rzecznika Praw Dziecka, który dziękując za wrażliwość oraz troskę o dobro dzieci, poinformował o przekazaniu sprawy do Ministerstwa Zdrowia - Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.

Produkty CBD oferowane w automatach zawierają maksymalnie do 0,2 procent psychoaktywnego THC, które zgodnie z polskim prawnym czynią wyrób całkowicie legalnym. Dopuszczenie do sprzedaży środków psychotropowych reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o Prawie farmaceutycznym, które to przepisy określają zasady oraz tryb dopuszczenia produktu do obrotu określając jego działania niepożądane, mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów.

Maciej Gramatyka poinformował również, że Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej nie wydaje zezwoleń na prowadzenie takiej działalności. - Wydział dokonuje wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestr ten to ogólnopolska baza prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju, Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zawierająca dane przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność i działających w formie spółek cywilnych. W razie powzięcia informacji o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami, a także w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, zgodnie z ustawą „Prawo przedsiębiorców", należy powiadomić właściwie organy ścigania. Jeśli prowadzona działalność, narusza przepisy prawa, zawiadomienie można również skierować do Ministra Rozwoju, który prowadzi bazę CEIDG - tłumaczy zastępca prezydenta Tychów.

Jak podkreślił Maciej Gramatyka, omawiana sprawa została zgłoszona na Komendę Miejską Policji w Tychach, w chwili obecnej śledztwo jest prowadzone przez prokuraturę.

BM / tychy.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.