tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 17 sierpnia 2020
  • 18 sierpnia 2020

ITS w Tychach: ruszyły prace na skrzyżowaniach. Będą utrudnienia

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem (w skrócie ITS) to jedna ze sztandarowych inwestycji drogowych, jaka prowadzona jest obecnie w Tychach. Jego wdrożenie znacząco usprawni komunikację w mieście, poprawi bezpieczeństwo, a także stworzy możliwość bezpośredniego sterowania ruchem. Od poniedziałku, 17 sierpnia, prace będą trwały na skrzyżowaniach: Budowlanych - Burschego - Glinczańska oraz Mikołowska - wyjazd z Browaru. Będą utrudnienia. Trwa też budowa Centrum Sterowania Ruchem.

ITS w Tychach
Zadanie wkracza w kolejną fazę realizacji - rozpoczynają się prace na skrzyżowaniach · fot. UM Tychy


Prace nad systemem ITS w Tychach rozpoczęły się w 2019 roku i planowo potrwają do końca 2021 roku. Aktualnie zadanie wkracza w kolejną fazę realizacji - rozpoczynają się prace na skrzyżowaniach. Łącznie zostanie zmodernizowanych 40 skrzyżowań. Co to oznacza dla kierowców?

Tyski Inteligentny System Sterowania Ruchem będzie działał w oparciu o ogromną ilość danych pozyskiwanych z szeregu czujników i urządzeń zainstalowanych w rejonie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, głównych ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingowych, a także w autobusach komunikacji miejskiej.

- Dzięki temu ITS będzie w stanie ocenić bieżącą sytuację na drogach i automatycznie zmieniać ustawienia działających w systemie urządzeń, np. sygnalizacji świetlnej, czy tablic informacyjnych. Kierowcy poruszający się po mieście będą korzystać z jego pomocy na co dzień, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy - mówi Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

- System ITS w Tychach zostanie stworzony w oparciu o najnowocześniejsze obecnie rozwiązania w tym obszarze - dodaje Dariusz Obcowski, dyrektor pionu ITS, Siemens Mobility Sp. z o.o.. Firma ma doświadczenia w tym obszarze, realizując w ostatnich kilkunastu latach projekty systemów ITS m.in. w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu oraz Białymstoku.

Gdzie będą prowadzone prace. Jakie wystąpią utrudnienia?ITS obejmuje nie tylko rozmaite rozwiązania z dziedziny teleinformatycznej, ale także przebudowę blisko 40 skrzyżowań w mieście. Pierwsze prace już ruszyły.

W minionym tygodniu roboty rozpoczęły się na skrzyżowaniu ulic Budowlanych - Begonii (Hotelowiec), a od poniedziałku, 17 sierpnia, będą trwały na dwóch kolejnych skrzyżowaniach: Budowlanych - Burschego - Glinczańska oraz Mikołowska - wyjazd z Browaru. Kolejnym skrzyżowaniem będzie Katowicka - Grabowa - Jesionowa. Ekipy pracować będą też na przejściu dla pieszych na ul. Edukacji w rejonie skrzyżowania z ul. Fitelberga.

Co to oznacza dla kierowców?

- Roboty zostały zaplanowane tak, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu do minimum - dodaje A. Bąk. - Nie planujemy zamykania głównych dróg, czy skrzyżowań. Autobusy i trolejbusy będą kursowały bez zmian.

Nie oznacza to jednak, że utrudnień nie będzie w ogóle.

- Obecne utrudnienia będą miały charakter miejscowy i lokalny, ponieważ w rejonie wymienionych skrzyżowań prace głównie będą koncentrowały się na modernizacji sygnalizacji świetlnych. Są to roboty ziemne, najczęściej prowadzone poza jezdnią. Niemniej jednak na skrzyżowaniu Katowicka-Grabowa-Jesionowa zaplanowaliśmy szersze prace i tu będą występować zawężenia jezdni - mówi Agnieszka Kijas, rzecznik MZUiM. - W przyszłości, na innych skrzyżowaniach, które podlegać będą szerszej przebudowie, utrudnienia będą większe, ale o tym będziemy informować w osobnych komunikatach. Kierowców prosimy o ostrożna jazdę i stosowanie się do znaków.

Elementy systemuTyski ITS jest jednym z najważniejszych projektów, jakie w najbliższych latach zostaną zrealizowane w naszym mieście i jeden z największych tego typu systemów w kraju.

- Inteligentny System Sterowania Ruchem to ważny element efektywnego zarządzania miastem w szeroko rozumianym obszarze komunikacji. Dzisiaj systemy sterowania nie ograniczają się tylko do kierowania sygnalizacją świetlną, ale dają wiele innych możliwości i dostarczają dane, które pozwalają optymalnie wykorzystywać przepustowość dróg. Chcemy to wykorzystać, ale zanim będziemy mogli usprawnić komunikację i poprawić bezpieczeństwo, musimy m.in. przebudować skrzyżowania, przejścia dla pieszych, sygnalizację świetlną itd. Będą pojawiały się czasowe utrudnienia, drogowcy zrobią jednak wszystko, by były one jak najmniejsze. Liczymy także na zrozumienie naszych mieszkańców i kierowców przejeżdżających przez miasto - mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Sercem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem, zlokalizowane w pomieszczeniach tyskiego stadionu. Jego budowa trwa, a postęp prac jest znaczący.

- Zakończono już większość prac budowlanych, a obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe oraz te związane z wyposażeniem centrum w instalacje, systemy i urządzenia niezbędne do eksploatacji pomieszczeń i codziennej pracy personelu oraz zarządzania systemem ITS - wymienia Arkadiusz Pastuszka, koordynator systemu ITS Tychy.

Docelowo w Centrum Sterowania Ruchem gromadzone będą bieżące informacje o ruchu drogowym, tam też będzie główny ośrodek monitorowania ruchu przez system kamer. Przykładowo: gdy dojdzie do wypadku, system natychmiast dostarczy taką informację i umożliwi wyświetlenie komunikatu o utrudnieniach na tablicach w wybranych punktach miasta.

- Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach, tak by w razie opóźnienia system mógł szybko zareagować i wprowadzić priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną - dodaje Arkadiusz Pastuszka.

Ponadto na ulicach pojawią się m.in. stacje monitorujące pogodę, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także tablice informujące o dostępności miejsc parkingowych. Będą też specjalne znaki o zmiennej treści informujące uczestników ruchu o niebezpieczeństwach i utrudnieniach. Kierowcy dowiedzą się z nich między innymi jak omijać powstałe zatory drogowe. Całość uzupełnią tablice informacyjne na przystankach, czy urządzenia umożliwiające automatyczne liczenie pasażerów w autobusach. Możliwe będzie również ważenie ciężarówek w ruchu i monitorowanie przestrzegania przepisów drogowych.

Całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to prawie 120 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

ar / tychy.info
źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.