tychy.info

Wiadomości

  • 10 lipca 2020

Znajomość języków obcych stanowi ogromny atut

Materiał partnera:

Znajomość języków obcych stanowi ogromny atut osób ubiegających się o zatrudnienie na przeróżnych stanowiskach. Pracodawcy szczególnie doceniają znajomość angielskiego oraz nietypowych języków. Niemniej jednak, brak regularnego kontaktu z językiem powoduje, że traci się umiejętność swobodnego porozumiewania w obcej mowie.Znajomość języków obcych stanowi ogromny atut


Języki obce przydadzą się szczególnie w pracy, która polega na kontaktach z zagranicznymi klientami. Prym wiodą tu wszelkie firmy związane z turystyką, a więc hotele, obiekty rekreacyjne, sklepy i restauracje w miejscach często odwiedzanych przez gości spoza kraju, lotniska i stacje kolejowe. Najczęściej do obsługi dobiera się pracowników, którzy posługują się różnymi językami, aby ułatwić kontakt przyjezdnym z różnych stron świata. Największą popularnością cieszy się tu angielski oraz hiszpański, a w nieco mniejszym stopniu - francuski i niemiecki.

Znajomość obcej mowy przyda się również zatrudnionym w firmach handlowych, które prowadzą transakcje z dostawcami i klientami z zagranicy. Pracownicy często muszą przeczytać lub napisać maila w obcym języku, zrozumieć fakturę, lub dogadać się z cudzoziemcem, który zajrzy do siedziby firmy. O ile zwykle nie potrzeba tu szczególnie głębokiej znajomości języka, o tyle niezbędna okaże się umiejętność zrozumienia tekstu i improwizacji w trakcie rozmowy.

Język obcy przyda się również tym, którzy odpowiadają na oferty pracy w międzynarodowych korporacjach. W dużej firmie często dochodzi do kontaktu z pracownikami z różnych krajów oraz szefami z zagranicy. Nieraz dla zatrudnionych w różnych działach przedsiębiorstwo organizuje szkolenia międzynarodowe, które zwykle odbywają się po angielsku. Poszczególne etapy produkcji odbywają się w różnych krajach, a gotowe towary sprzedaje się na rynku światowym. To wszystko sprawia, że znajomość obcego języka może okazać się niezbędna każdemu pracownikowi dużej korporacji.

Również handlowcy, którzy nieraz podróżują służbowo za granicę, aby porozmawiać z partnerami, muszą sprawnie posługiwać się językiem obcym, zarówno w celach profesjonalnych, jak i towarzyskich. To dobrze płatna praca, która jednak wymaga wysokich kwalifikacji i znacznej dyspozycyjności ze strony partnera.

Z uwagi na postępującą globalizację gospodarki, coraz więcej pracodawców poszukuje pracowników, którzy biegle władają obcą mową. Z drugiej strony, kandydaci, którzy włożyli wiele wysiłku w opanowanie języka, starają się znaleźć stanowisko, które pozwoli im utrzymać i wyszlifować tą cenną umiejętność. Obie strony gry rynkowej znajdą dla siebie wśród licznych propozycji odpowiednie oferty, kierowane do osób znających języki.