Wiadomości

  • 3 lipca 2020
  • 5 lipca 2020
  • wyświetleń: 1763

Program dla seniorów na najbliższe lata przyjęty przez Radę

Na czerwcowej sesji (30.06) Rada Miasta Tychy przyjęła uchwałę dotyczącą Programu Polityki Senioralnej dla miasta Tychy na lata 2020 - 2027.

senior, inwestycja
Program dla seniorów na najbliższe lata został przyjęty · fot. UM Tychy


Podstawą do opracowania Programu Polityki Senioralnej Miasta Tychy na lata 2020 - 2027 były badania ankietowe przeprowadzone wśród tyskich seniorów w 2018 r. oraz spotkania z przedstawicielami tyskich środowisk senioralnych i miejskich instytucji samorządowych organizowane w 2019 r.

- O polityce senioralnej rozmawialiśmy z seniorami, osobami, które niebawem osiągną wiek emerytalny oraz specjalistami, którzy na co dzień pracują z osobami starszymi. Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. opracowany już Program Polityki Senioralnej został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami - mówi Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Celem Programu, jak podkreślają urzędnicy jest prowadzenie skutecznej polityki senioralnej opartej na poszanowaniu godności, dialogu i partycypacji społecznej mieszkańców. Dzięki takiemu nastawieniu autorzy mają nadzieję na rozbudowę sieci wsparcia dla seniorów oraz ich skuteczną aktywizację poprzez realizację działań z efektywnym wykorzystaniem posiadanych zasobów i potencjałów miejskich instytucji oraz otoczenia społecznego.

Program Polityki Senioralnej zawiera szczegółowy opis przyjętych zagadnień oraz opiera się na 5 głównych działaniach:
1. Budowaniu lokalnej sieci wsparcia dla osób starszych i ich rodzin.
2. Podnoszeniu kompetencji cywilizacyjnych seniorów oraz wdrażaniu idei uczenia się przez całe życie.
3. Wspieraniu przedsięwzięć na rzecz kształtowania świadomości społecznej dotyczącej starości i procesu starzenia się.
4. Wspieraniu uczestnictwa w życiu społecznym oraz wszelkich form aktywności.
5. Promowaniu prozdrowotnego stylu życia oraz wspieraniu działań służących utrzymaniu niezależności i zdrowia osób starszych.

Działania te składają się z konkretnych przedsięwzięć, dla których określono: źródła finansowania, realizatorów, czas realizacji oraz wskaźniki stanowiące podstawę monitoringu i ewaluacji zakresu ich realizacji. W latach 2020 - 2027 będzie prowadzony stały monitoring działań wynikających z Programu, a po jego zakończeniu zbadane rezultaty i efekty.

W prace nad Program Polityki Senioralnej włączyła się także Tyska Rada Seniorów. - Rada Seniorów przedstawiła potrzeby i oczekiwania osób starszych oraz zaproponowała działania, które będą czyniły miasto bardziej przyjaznym dla nich. Mam na myśli m.in. uruchomienie telefonu informacyjnego dla seniorów „srebrna linia” czy stworzenie informatora dedykowanego osobom starszym - dodaje naczelnik Bińkowska.

Miasto od wielu lat realizuje szereg działań skierowanych do osób starszych. - Od 13 lat prowadzony jest z dużym powodzeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku, to dziś jeden z największych takich uniwersytetów w Polsce. W domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia osoby starsze i potrzebujące mogą uzyskać niezbędną pomoc. Staramy się tworzyć jak najwięcej takich miejsc - w ostatnim czasie z myślą o seniorach powstało m.in. Centrum Usług Społecznościowych. Bardzo zaawansowane są też prace przy budowie Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze. W czasie, gdy nasze społeczeństwo się starzeje, działań podejmowanych z myślą o seniorach musi być coraz więcej, a Program Polityki Senioralnej staje się jednym z najważniejszych dokumentów, na jakich będziemy opierać nasze działania - mówi Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Od 2012 roku w Tychach realizowany jest także program Aktywni 60+, dzięki któremu wielu najstarszych tyszan (ok. 11 tysięcy beneficjentów) korzysta ze zniżek oferowanych przez instytucje miejskie oraz firmy prywatne.

Firmy, które chcą się przyłączyć do programu Aktywni60+ na stronie: umtychy.pl/aktywni-60, mogą znaleźć niezbędne informacje, a także pobrać wniosek.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.