tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 2 lipca 2020
  • 5 lipca 2020

Szpitale jednoimienne zastanawiają się nad przyszłością i wołają o pomoc

Co będzie z powrotem do poprzedniej działalności leczniczej placówek, takich jak Szpital Megrez? Szpitale jednoimienne wołają o pomoc. Zachęcamy do przeczytania wspólnego stanowiska i postulatów do Ministra Zdrowia o utworzenie specjalnej ścieżki prawnej, umożliwiającej bezpieczne przywrócenie poprzedniej działalności szpitali.

Megrez
Szpitale jednoimienne zastanawiają się nad przyszłością i wołają o pomoc · fot. Megrez


30 czerwca w Łodzi z inicjatywy zarządzających szpitalami w Tychach i Raciborzu odbyło się spotkanie dyrekcji 11 szpitali zakaźnych z całej Polski. Przedmiotem spotkania były problemy, z jakimi obecnie borykają się zarządzający szpitalami jednoimiennymi. Okres, w którym placówki pozostają w tej formule, pociąga za sobą trudno odwracalne zmiany w wielu obszarach prowadzenia szpitala. Głównymi wyzwaniami, z którymi mierzy się każda z przekształconych placówek, są: zasada finansowania, odejście kadry medycznej, brak jasnych i bezpiecznych zasad powrotu do pierwotnej działalności.

Efektem spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska i postulatów do ministra zdrowia o utworzenie specjalnej ścieżki prawnej, umożliwiającej bezpieczne przywrócenie poprzedniej działalności szpitali. Treść stanowiska jest również reakcją na zagrożenia związane z realizacją świadczeń medycznych na rzecz pacjentów zakażonych oraz podejrzanych o zakażenia wirusem SARS-CoV-2. - Wybiegamy w przyszłość co do dostępności i jakości świadczonych usług - piszą sygnatariusze.

Zarządzający szpitalami jednoimiennymi mierzą się z potężnym wyzwaniem przygotowania swoich jednostek do ponownego funkcjonowania jako placówek wielospecjalistycznych. Szpitale te pełnienie funkcji jednoimiennych okupiły licznymi ograniczeniami - zarówno w zakresie pełnienia wielospecjalistycznych usług zdrowotnych, znacznego uszczuplenia kadry medycznej, jak i obaw pacjentów oraz pracowników wynikających z braku gwarancji wsparcia ministerstwa w powrocie do stanu sprzed pandemii.

- Walka z pandemią była poważnym wyzwaniem. Opinia środowisk medycznych związanych ze szpitalami jednoimiennymi jest taka, że stanęliśmy na wysokości zadania. Jednak coraz liczniejsze głosy i wyrażane obawy związane z powrotem do funkcjonowania jako szpitale wielospecjalistyczne zmusza nas, dyrekcje tych szpitali, do zwrócenia uwagi na ten problem - mówi Mariola Szulc, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o. w Tychach i dodaje: - Przez 8 lat budowaliśmy markę naszej placówki, nasze oddziały cieszyły się coraz lepszą renomą, co dawało komfort pacjentom, a jednocześnie przyciągało najlepszą kadrę. Po okresie kilku miesięcy pracy jako szpital jednoimienny, w tym uszczupleniu kadry o specjalistów, którzy nie mogli czekać tak długo na możliwość pracy w swoim fachu, powrót do stanu sprzed kilku miesięcy staje się równie istotnym wyzwaniem. Dotyczy to wszystkich szpitali jednoimiennych w Polsce. Dlatego postulujemy o dialog w tym zakresie, by znaleźć rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pacjentom, a także wspierające zarządy tych placówek, przed którymi rysuje się trudna droga powrotu do normalności.

Bez wątpienia placówki jednoimienne z racji zmian kadrowych stają w obliczu kryzysu. Pytanie czy tak jak wszyscy mogli na nie liczyć, dzisiaj one będą mogły liczyć na wsparcie.

- Zarządy naszych szpitali, z dużym niepokojem i niepewnością co do możliwości szybkiego przywrócenia dotychczasowej działalności, spoglądają w przyszłość - podsumowuje dr Jarosław Madowicz, wiceprezes zarządu WSS Megrez Sp. z o.o. - Obecnie obserwujemy bardzo duży ubytek kadry medycznej. Bez zabezpieczenia w postaci przysłowiowej tarczy antykryzysowej nie jesteśmy w stanie przywrócić pierwotnej działalności. Jako zarządzający tymi szpitalami bezwzględnie domagamy się zaproponowania przez resort zdrowia realnej i przemyślanej ścieżki wyjścia z obecnej formy działalności. Jednocześnie apelujemy o przygotowanie planu zabezpieczenia Państwa na wypadek spodziewanej jesienią drugiej fali epidemii. To jest podstawą bezpieczeństwa społeczeństwa, ale także funkcjonowania szpitali. Na tę chwilę nie widzimy takich działań.

POSTULATY - KONFERENCJI SZPITALI JEDNOIMIENNYCH Z DNIA 30.06.2020 R. W ŁODZI:

1. Utworzenie przy Ministrze Zdrowia zespołu doradczego do spraw epidemii SARS-CoV-2, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele Jednoimiennych Szpitali Zakaźnych.
2. Przedstawienie do dnia 01.08.2020 r. planu zabezpieczenia Państwa, oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na wypadek utrzymania lub wzmożenia epidemii SARS-CoV-2, w szczególności na wypadek wzrostu zachorowań w okresie jesień 2020 r. - wiosna 2021 r. Z uwagi na powyższe przedstawienie planu wyznaczania podmiotów jako Jednoimienne Szpitale Zakaźne oraz sposobu finansowania tych podmiotów.
3. Zmiana decyzji NFZ zawartej w oświadczeniach o wysokości ryczałtu PSZ, prowadzącej do obniżenia wypłaty ryczałtu PSZ Szpitalom Jednoimiennym począwszy od maja 2020 r. i dokonanie wypłaty ryczałtu PSZ Szpitalom Jednoimiennym w pełnej wysokości.
4. Finansowanie ryczałtu PSZ niezależnie od ilości wykonanych świadczeń liczone do 30 czerwca 2021 r.
5. Rozliczanie świadczeń w ramach ryczałtu PSZ wskaźnikiem 1.2 dla podmiotów które funkcjonowały jako Szpitale Jednoimienne.
6. Naliczenie ryczałtu PSZ w następnym okresie rozliczeniowym na poziomie nie niższym niż ryczałt przed przekształceniem w Szpital Jednoimienny.
7. W Szpitalu Jednoimiennym powinni być hospitalizowani jedynie pacjenci z wynikiem dodatnim COVID-19, pozostałe Szpitale w systemie powinny posiadać ścieżkę diagnostyczną dla pacjentów podejrzanych.
8. Wymaganie by Szpital Jednoimienny posiadał zatrudnionego koordynatora lekarza specjalistę chorób Zakaźnych. W przypadku braku możliwości zatrudnienia, skuteczne delegowanie takiego lekarza przez Wojewodę.
9. Skuteczne oddelegowanie personelu medycznego do pracy w Szpitalach Jednoimiennych.
10. Zakaz zmiany miejsca specjalizacji lekarzy Rezydentów z jednoczesnym zaliczeniem okresu w pracy powyżej 3 miesięcy w Szpitalu Jednoimiennym.
11. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.
12. Zapewnienie przez Ministerstwo Zdrowia środków na stworzenie możliwości wykonywania badań PCR w kierunku COVID-19 w Szpitalach Jednoimiennych, oraz gwarancja finansowania tych badań.
13. Możliwość rozliczania procedur kosztochłonnych wykonywanych u pacjentów z wynikiem dodatnim COVID-19 jak również z podejrzeniem.
14. W przypadku utraty możliwości wykonywania części procedur medycznych (związane jest z COVID-19) zapewnienie w zakresie utraconego finansowania przez Narodowego Funduszu Zdrowia.
15. Zwrot wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem Szpitala do wykonywania zadań jako Szpital Jednoimienny oraz zwrot wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem Szpitala do normalnego funkcjonowania w ramach działalności statutowej po zakończeniu wykonywania zadań jako Szpital Jednoimienny.
16. Odmrożenie kontraktowania nowych świadczeń w szczególności diagnostyki obrazowej.

Szpitale:
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
- Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźle
- Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
- Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu
- Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
- Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach

BM / tychy.info
źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp z o. o.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.