tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 2 lipca 2020

II tura wyborów prezydenckich - ważne terminy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Wybory prezydenckie 2020" podaj

Do 7 lipca można dopisywać się do spisu wyborców, a do 10 lipca odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania.

Kalendarz przed II turą wyborów prezydenckichDo 3 lipca: wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (dotyczy osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia).

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy.

Do 7 lipca: głosowanie korespondencyjne w Polsce dla osób objętych kwarantanną

Wyborcy, którzy chcą głosować korespondencyjnie, a nie złożyli takiego wniosku przed I turą wyborów, mogli zgłosić taki zamiar do 30 czerwca. Chyba, że przebywają na kwarantannie - wówczas mają czas na zgłoszenie głosowania korespondencyjnego do 7 lipca, a objęci kwarantanną po 7 lipca, mogą się zgłosić do 10 lipca. Zgłoszenie można przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Osoby będące na kwarantannie zamiar głosowania korespondencyjnego można też zgłosić telefonicznie - w urzędzie miasta.

Co istotne, wyborcy, którzy złożyli wniosek o głosowanie korespondencyjne przed I turą wyborów, nie mogą go wycofać i zgłosić się w II turze do głosowania „tradycyjnego”.

Do 7 lipca: dopisanie do spisu wyborców

Można dopisać się do spisu wyborców w miejscu, w którym będziemy 12 lipca. Dopisanie się do spisu będzie ważne tylko na jedno głosowanie (II turę wyborów Prezydenta RP). Do spisu wyborców można dopisać się na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta. Aby dopisać się do spisu wyborców warto też skorzystać z wygodnej formy elektronicznej pod adresem www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej. Na dopisanie się do spisu jest czas do 7 lipca.

Jeśli w pierwszej turze wyborów dana osoba została dopisana na swój wniosek do spisu wyborców w Tychach, to w drugiej turze również zagłosuje w tym samym miejscu, co w pierwszej.

Do 9 lipca: głosowanie poza Polską (osobiste)

Rejestracja nowych wyborców, którzy przy głosowaniu w II turze będą przebywać poza granicami Polski, jest możliwa najpóźniej do północy 9 lipca. Osoby te będą głosowały we wskazanych obwodach osobiście (czas na głoszenie głosowania korespondencyjnego minął 29 czerwca).

Fakt głosowania poza granicami Polski można zgłosić za pomocą elektronicznej rejestracji. Ale uwaga! Tylko w tych krajach, w których dopuszczalne jest głosowanie osobiste. To np. Australia, Austria, Chorwacja, czy Grecja - pełna lista tych krajów znajduje się w rozporządzeniu ministra spraw zagranicznych .Więcej informacji dostępnych jest na stronie ewybory.msz.gov.pl.

Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie - zgłoszenie pozostaje ważne na II turę. Otrzymają pakiet wyborczy, analogicznie jak przed I turą.

Do 10 lipca: zaświadczenia o głosowaniu poza miejscem zamieszkania

Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia - na I i II turę. Z zaświadczeniem można głosować w każdej komisji - również w swojej „macierzystej”. Jeśli w I turze wyborca głosował w miejscu zamieszkania, a w II turze chce głosować gdzie indziej - należy pobrać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Z urzędu takie zaświadczenie można otrzymać do 10 lipca. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w Urzędzie Miasta, w którym wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Wniosek można złożyć pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, a także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dodatkowe informacje na temat zaświadczeń o prawie do głosowania i dopisania do spisu wyborców można uzyskać pod nr tel. 32 776-35-04, 32 776-35-34, 32 776-35-05, 32 776-35-35. Należy jednak pamiętać, że jego odbiór jest możliwy tylko w urzędzie osobiście lub przez osobę, która będzie miała upoważnienie. Z zaświadczeniem można głosować także za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których uruchomiono komisje wyborcze.

Co zrobić, gdy podczas I tury przebywałeś w szpitalu?Jeśli przed dniem głosowania lub podczas głosowania przebywałeś w szpitalu lub sanatorium, a w drugiej turze chcesz głosować już w miejscu swojego zamieszkania pamiętaj, aby okazać komisji wyborczej wypis ze szpitala!

BM / tychy.info
źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Wybory prezydenckie 2020

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Wybory prezydenckie 2020" podaj