Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

 • 28 czerwca 2020

E-faktury - kiedy i na jakich zasadach są wystawiane 

Materiał partnera:

Faktura to podstawowy dokument, który potwierdza zawarcie dowolnej transakcji. Faktura może mieć formę tradycyjną, czyli papierową lub bardziej nowoczesną - elektroniczną. Coraz więcej podatników decyduje się na e-faktury, które znacznie usprawniają obieg dokumentów w firmie. Ponadto nie ma obowiązku drukowania faktur elektronicznych i przechowywania ich w formie papierowej, co również usprawnia proces archiwizacji. Jak zatem prawidłowo wystawić fakturę elektroniczną?

Dobry, średni, zły... Jak wybrać szkołę ponadpodstawową w zależności od wyniku z egzaminu ósmoklasisty


Czym jest faktura elektroniczna?E-faktura to faktura zawierająca te same informacje, co faktura tradycyjna. Jednak musi mieć ustrukturyzowaną formę komunikatów. Jak prawidłowo wystawić e-fakturę? Elektroniczna faktura może być wystawiona w różnych formatach, które są określone w obowiązującym prawie. Przykładowo e-faktura może być wystawiona w formacie PDF, XML lub JPG. Wybór należy do podatnika wystawiającego fakturę. Jedyny warunek, jaki powinien być spełniony podczas wyboru formatu wystawionej faktury to, możliwość bezproblemowego jej odtworzenia przez odbiorcę. Tylko w tym przypadku faktura może zostać uznana, jako dostarczona.

Zasady wystawiania e-fakturAby faktura elektroniczna była ważna, to powinna również zawierać wszystkie elementy tradycyjnej faktury, które są określone w art. 106 ustawy o VAT. Dlatego też każda faktura elektroniczna musi zawierać informacje takie, jak:

 • numer faktury,
 • data wystawienia faktury,
 • data wykonania lub dostarczenia towaru i usług, jeśli jest inna od daty wystawienia faktury,
 • imiona, nazwiska oraz pełne dane adresowe sprzedawcy i nabywcy,
 • NIP,
 • nazwa sprzedawanego towaru lub usługi,
 • ilość i cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • łączna wartość netto,
 • stawka podatku,
 • rabat,
 • suma wartości sprzedaży netto z uwzględnieniem podziału na sprzedaż objętą poszczególnymi wartościami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od całkowitej sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług, zawierająca podział na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • należna kwota ogólna.


Warto mieć na uwadze, że faktura powinna być sporządzona zgodnie z zasadą autentyczności, integralności oraz czytelności. Autentyczność faktury polega na uzyskaniu pewności, co do poprawności danych wystawiającego fakturę, dostarczającego towary lub wykonującego usługę. Z kolei autentyczność mówi o tym, że format faktury daje gwarancje, że dane na fakturze nie mogą być zmienione po jej wystawieniu.

Kiedy można wystawić e-fakturę?Według art. 106 ustawy o VAT, aby móc wystawiać fakturę elektroniczną należy uzyskać akceptację od odbiorcy faktury, na taką formę. Przy czym nie określono, jak ta akceptacja powinna wyglądać. Domniema się, że może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Jednak bezpieczniejsze jest posiadanie pisemnej zgody na wysyłanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku pomyłki w fakturze elektronicznej, podobnie jak w przypadku tradycyjnej dokonuje się korekty. Należy również pamiętać, że faktury elektroniczne należy przechowywać zarówno w egzemplarzach otrzymanych, jak i wysłanych, czyli archiwizacja dotyczy wystawiającego oraz odbiorcę faktury.