Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 3 czerwca 2020

Widzisz dziurę w drodze lub zniszczoną zieleń? "Zgłoś usterkę"

Uszkodzona jezdnia lub chodnik, zniszczona zieleń... Często idąc lub przejeżdżając przez miasto natrafiamy na różne nieprawidłowości w miejskiej przestrzeni. Nierzadko o takich usterkach wiedzą tylko mieszkańcy najbliższej okolicy. Co możemy zrobić? Skorzystać z systemu „Zgłoś usterkę”.

zgłoś usterkę


„Zgłoś usterkę” to moduł dostępny od 2016 roku na stronie internetowej zglosusterke.umtychy.pl oraz w smartofnie poprzez aplikację mobilną „Treespot Tychy - Przewodnik” (systemy iOs i Android). Umożliwia on mieszkańcom zgłaszanie usterek w miejskiej przestrzeni - np. niesprawnej latarni, dziury w drodze, zdewastowanego przystanku czy dzikiego wysypiska śmieci. Zgłoszenia trafiają do odpowiednich służb.

Jak zgłaszaćWybierając przycisk „zgłoś usterkę” na głównej stronie aplikacji (lub strony internetowej), przechodzimy do formularza zgłoszeniowego. Należy w nim wybrać kategorię nieprawidłowości, którą chcemy zgłosić, dodać zdjęcie, nazwać i opisać problem, określić lokalizację usterki (można skorzystać z lokalizacji w telefonie lub samodzielnie wskazać punkt na mapie), podać adres mailowy oraz zaakceptować regulamin.

Aby zgłoszenie zostało przekazane do obsługi trzeba je potwierdzić, klikając w link, który zostanie wysłany na podany przez zgłaszającego mail.

Zgłaszanie usterek jest proste i intuicyjne. Sam proces dodania zgłoszenia to maksymalnie kilka minut. Natomiast czas załatwienia konkretnej sprawy zależny jest od jej skomplikowania.

Co się dzieje z moim zgłoszeniemZgłoszenie trafia do odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta Tychy lub instytucji miejskiej zajmującej się daną kategorią zgłoszeń. W zespole powołanym do obsługi modułu „Zgłoś Usterkę” znalazły się miejskie jednostki, takie jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Tyski Zakład Usług Komunalnych, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Straż Miejska, Centrum Usług Wspólnych oraz wydziały UM Tychy: Wydział Komunikacji, Wydział Komunalny i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Każdy wydział ma przypisane kategorie zgłoszeń, które podejmuje. Zgłoszenie zostaje rozpatrzone pod kątem możliwości naprawy problemu i nadaje mu się odpowiedni status do załatwienia.

Postęp w zgłoszonej sprawie można obserwować na stronie internetowej - tuż pod tytułem i nr zgłoszenia znajduje się informacja o statusie usterki. Statusy dzielą się na:
  • przyjęte - zgłoszenie jest przyjęte do realizacji,
  • poza uprawnieniami - zgłoszenie nie dotyczy terenów zarządzanych przez jednostki miejskie,
  • odmowa - zgłoszenie nie może zostać zrealizowane (np. z powodu braku środków finansowych)
  • ukończone - zgłoszenie zostało zrealizowane.


Za każdym razem, gdy zmieni się status naszego zgłoszenia, będziemy otrzymywać powiadomienie mailowe o tym fakcie.

Można także dopisać się do powiadomień dotyczących usterek, które zostały zgłoszone już przez kogoś innego.

Pamiętaj! Moduł zgłoszeniowy obsługiwany jest tylko przez miejskie wydziały i instytucje. Jeśli usterka dotyczy terenu zarządzanego przez inne podmioty zgłoszenie zostanie zamknięte ze statusem „poza uprawnieniami” oraz uzasadnieniem.

- System zgłaszania usterek ułatwia komunikację między mieszkańcami a samorządem - mówi Aneta Moczkowska, Zastepca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju i dodaje: - Tyszanie są wnikliwymi obserwatorami otoczenia. Wychwytują wiele nieprawidłowości, które być może w skali całego miasta są drobiazgami, ale wpływają na lokalną jakość życia. Cieszy nas, że mieszkańcy czują współodpowiedzialność za stan miejskich przestrzeni i zgłaszają nam swoje uwagi.

Od momentu uruchomienia modułu „Zgłoś usterkę”, czyli od 2016 roku mieszkańcy zgłosili prawie 1500 nieprawidłowości. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło niedziałającego oświetlenia oraz uszkodzonych dróg, chodników i porzuconych pojazdów.

BM / tychy.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.