Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 3 czerwca 2020

Zielone parkingi i dłuższa trawa w naszym mieście

Trwa pierwszy pokos terenów miejskich. Teraz przyszedł czas na trawniki przyuliczne, które w tym roku koszone są inaczej niż dotychczas. W związku ze zmianami w systemie zarządzania terenami zielonymi na terenie miasta coraz częściej będą się też pojawiać tzw. parkingi ażurowe. Czemu służą takie działania w naszym mieście?

trawa, Tychy, parking ażurowy
Parking ażurowy w naszym mieście - podłoże jest utwardzone dla samochodów, a jednocześnie zarasta trawą, co jest pożądanym efektem - powstają zielone parkingi · fot. TZUK


Od początku tego roku funkcjonuje w Tychach nowy "System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy". Dokument, wprowadzony zarządzeniem prezydenta, wskazuje na potrzebę zmian w sposobie zarządzania przestrzenią miejską ze względu na negatywne skutki zmian przyrodniczych i klimatycznych.

Obecnie trwa w mieście pokos traw przyulicznych. Są one koszone inaczej niż te w parkach i na skwerach. W tym roku tak, by zachować dobrą widoczność, ale wyżej niż w poprzednich sezonach. Dlaczego to takie ważne, choć często mniej estetyczne rozwiązanie?

Tereny zabudowane stanowią w dużej mierze powierzchnie utwardzone, czyli pokryte brukiem lub asfaltem. Są to powierzchnie nieprzepuszczające wody i nie przyczyniają się do zatrzymania jej w otoczeniu. Wręcz przeciwnie - sprzyjają szybkiemu odpływowi wód opadowych lub roztopowych. Takie zjawisko prowadzi do występowania gwałtownych wezbrań i powodzi.

Trawa obecna w zwartej zabudowie odgrywa rolę w tzw. rozszczelnianiu miast. Ma właściwości bioretencyjne, obniża też temperaturę podłoża w miejscach z przewagą betonu. Rozszczelnianie nawierzchni miejskich jest trendem coraz bardziej zauważalnym na całym świecie. W ramach tego kierunku stosuje się nawierzchnie przepuszczalne, które mają zabezpieczyć przestrzeń przed nadmiernym spływem powierzchniowym, wysychaniem, nagrzewaniem oraz lokalnymi podtopieniami podczas deszczy nawalnych. Przy okazji miasto dba też o różnorodność biologiczną.

trawa, Tychy, parking ażurowy
Parking ażurowy · fot. TZUK


Większość z nas posiada samochody (w Tychach jest ich zarejestrowanych ponad 100 tysięcy) i wie jak wartościowe jest miejsce parkingowe, na którym w upały samochód nie nagrzewa się "do czerwoności". To możliwe w miejscach zadrzewionych oraz na zielonych nawierzchniach.

Stąd coraz częściej będą pojawiać się na terenie Tychów parkingi z betonowych, ażurowych płyt - zapowiada Tyski Zakład Usług Komunalnych. Wypustki w płytach przeznaczone są do zarastania trawą - w ten sposób powstają tzw. zielone parkingi. Niektórym może wydawać się, że taki teren jest zaniedbany, ale zarastanie trawą to pożądany efekt. Dzięki temu możemy tworzyć miejsca dla samochodów lub np. drogę przeciwpożarową, minimalizując koszty utraty zieleni.

Warto zapoznać się z dokumentem pn. System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy .

Opracowanie to jest podstawą dla określenia długoterminowej polityki rozwoju przestrzeni publicznych w naszym mieście. Zawiera standardy utrzymania zieleni. Zapisy dokumentu są zgodne ze strategicznym celem Polityki Miejskiej tj. wzmocnieniem zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju poprzez dążenie do ładu przestrzennego, budowania miasta zielonego, przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, zwiększenia efektywności energetycznej, ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu.

ar / tychy.info, źródło: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.