Wiadomości

  • 20 maja 2020
  • 21 maja 2020
  • wyświetleń: 2138

Urząd działa w czasie epidemii - wydaje dowody,prawa jazdy,decyzje

Od dwóch miesięcy tyski magistrat, tak jak inne urzędy w kraju funkcjonuje na specjalnych zasadach. Mimo zmian, urzędnicy starają się wykonywać swoje obowiązki jak do tej pory - wydawać decyzje, przyjmować wnioski, uzgadniać dokumenty. W samym tylko Wydziale Komunikacji w tym czasie wydano ponad 4200 dokumentów - dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czy nalepek kontrolnych oraz ponad 1000 tablic rejestracyjnych.

Od 16 marca załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywa się przede wszystkim telefonicznie, drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty oraz skrzynek wystawionych przed urzędem, do których można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miasta Tychy. W ważnych sprawach, ale tylko po wcześniejszym umówieniu można spotkać się z urzędnikami w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku przy Al. Niepodległości 49.

- W trosce o bezpieczeństwo pracowników w połowie marca podjęliśmy decyzję o zamknięciu budynku urzędu miasta dla klientów. Od początku starliśmy się zrobić wszystko, by mimo utrudnień dalej funkcjonować, a przede wszystkim, by udzielać informacji i pomagać mieszkańcom w załatwianiu różnych, urzędowych spraw. Z każdym rokiem jest ich coraz więcej, bo coraz więcej zadań rząd nakłada na samorządy i wbrew temu, co czasem słyszy się o urzędnikach, mają bardzo dużo pracy - mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Najlepiej obrazuje to liczba wysłanych pism, wydanych decyzji czy opinii. Poniżej przykłady z kilku tylko wydziałów Urzędu Miasta w Tychach.

Przez dwa ostatnie miesiące Wydział Komunikacji Urzędu Miasta wydał mieszkańcom 4206 dokumentów (m.in. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń, nalepek kontrolnych) oraz 1049 tablic rejestracyjnych.

Do Wydziału Gospodarki Lokalowej wpłynęło 584 wniosków o dodatek mieszkaniowy/energetyczny, z czego 512 wydano już pozytywnych decyzji. Oprócz tego załatwiono 360 innych spraw zwianych z gospodarką lokalową w mieście.

Urząd Stanu Cywilnego wydał w tym czasie 1663 odpisy aktów stanu cywilnego, sporządził 39 aktów urodzenia oraz 31 aktów małżeństwa. Wydano także 263 akty zgonu.

Do Wydziału Dowodów Osobistych wpłynęło 557 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 383 dowody zostały w tym czasie wydane mieszkańcom.

Z Wydziału Budownictwa wysłano 923 pisma. W tym samym czasie wpłynęło ich 569. Zarejestrowano także 73 dzienniki budowy oraz wydano 86 decyzji administracyjnych.

Także Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki prowadził 49 postępowań administracyjnych w sprawie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ( wydano w tym temacie 27 decyzji).

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wysłał 2255 pism i odpowiedzi na wnioski. Od 16 marca wydał także 270 decyzji i postanowień oraz 131 uzgodnień dokumentacji i warunków technicznych. Pracownicy wydziału wprowadzili do systemu 567 nowych oraz zweryfikowanych deklaracji dot. opłaty za wywóz odpadów.

Miejski Rzecznik Konsumenta przez dwa miesiące udzielił 56 porad pisemnych (w tym 16 związanych z koronawirusem) oraz 479 porad ustnych (w tym 119 związanych z kornawirusem).

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.