Wiadomości

  • 8 maja 2020
  • 11 maja 2020
  • wyświetleń: 3689

Od września ulga dla mieszkańców kompostujących bioodpady

Mieszkańcy zapłacą mniej za odbiór śmieci już od 1 września, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w ogródkach przydomowych. Ile wyniesie ulga na jednego mieszkańca nieruchomości? Kiedy można składać deklaracje?

kompostownik
fot. BM / tychy.info


Ulga za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie przyznana właścicielom nieruchomości mieszkalnych, jednorodzinnych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Ulga na jednego mieszkańca będzie wynosić 2 złote. Zwolnienie to będzie proporcjonalne do zmniejszenia kosztów odbioru i zagospodarowania śmieci. Wszystko dzięki ograniczeniu ilości odpadów powstających w gospodarstwie domowym.

Rozwiązanie miasto wdraża w związku z koniecznością dostosowania przepisów regulujących gminny system gospodarki odpadami do przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w terminie do 6 września 2020 roku.

Antoni Zazakowny, kierownik Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta poinformował, że mieszkańcy, którzy nie będą mieli możliwości kompostowania bioodpadów, otrzymają odpowiednie worki koloru brązowego, jak dotychczas. Planuje się, aby w roku 2021 dodatkowo wyposażyć takie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą przeprowadzane kontrole mające na celu sprawdzenie zgodności stanu zadeklarowanego z faktycznym. W przypadku braku kompostowania odpadów, pomimo ich zadeklarowania, przysługujące ulga będzie odebrana.

Nowy wzór deklaracji, w którym została wprowadzona możliwość zadeklarowania kompostowania będzie obowiązywał od 1 września i od tego dnia będzie można deklarować posiadanie kompostownika na działce.

Jednak w chwili obecnej, w związku z mającym wejść w życie kolejnym rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i założonym w nim wydłużeniem terminów na dostosowanie ram gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, trwają analizy dotyczące rekomendacji Radzie Miasta zmiany powyższego terminu.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.