Wiadomości

  • 29 kwietnia 2020
  • 30 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 1947

Ponad 300 pożyczek w wysokości 5000 zł dla tyskich przedsiębiorców

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach do tej pory wpłynęło prawie 2000 wniosków o pożyczkę, 115 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników i 153 wnioski na pokrycie bieżącej działalności gospodarczej.

biznes, praca, przedsiębiorca
Ponad 300 pożyczek w wysokości 5000 zł dla tyskich przedsiębiorców · fot. UM Tychy


Od 1 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Tychach realizuje zadania związane z wprowadzeniem nadzwyczajnych instrumentów dla przedsiębiorców, którzy w wyniku działania COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej oraz instrumentów wsparcia uzależnionych od spadku obrotów gospodarczych: dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, dofinansowania do wynagrodzenia pracowników dla organizacji pozarządowych czy pokrycia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samo zatrudnionych.

Do 28 kwietnia wpłynęło blisko2000 wniosków o pożyczkę, 115 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników i 153 wnioski na pokrycie bieżącej działalności gospodarczej. Nabór wniosków o pożyczkę trwa od 2 kwietnia do wyczerpania środków finansowych, czyli ponad 13 milionów 690 tys. złotych.

- Pożyczkę w wysokości 5000 zł wypłaciliśmy do tej pory ponad 300 przedsiębiorcom. Przedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o jej umorzenie pod warunkiem utrzymania działalności przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki oraz złożeniu wniosku o umorzenie w ciągu 14 dni od dnia spełnienia powyższego warunku. Może także ubiegać się jednocześnie o wsparcie w ZUS, musi jednak pamiętać, aby środki finansowe pochodzące z różnych źródeł nie były przeznaczane na te same wydatki - wyjaśnia Katarzyna Ptak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

Nabór wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników dla organizacji pozarządowych oraz na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych na chwilę obecną został zakończony. Kolejne nabory będą ogłoszone w drugiej połowie maja.

O dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników mogą starać się zarówno mikro, małe jak i średnie przedsiębiorstwa. Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika jest uzależniona jest od spadku obrotów gospodarczych. W przypadku spadku obrotów, o co najmniej:
  • 30% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 300 zł + składki na US
  • 50% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 820 zł + składki na US
  • 80% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 340 zł + składki na US


Podobna zasada dotyczy dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych. W przypadku spadku obrotów, o co najmniej:
  • 30% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 300 zł
  • 50% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 820 zł
  • 80% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 340 zł


- Istotne jest to, że przedsiębiorca, który przewiduje w kolejnych miesiącach dalszy spadek obrotów, może składać wniosek w każdym następnym miesiącu, jednak przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przedsiębiorca może ubiegać się jednocześnie o wsparcie w ZUS. W tym przypadku kwota dofinansowania będzie pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne - mówi dyrektor Katarzyna Ptak.

Wnioski można składać elektronicznie poprzez stronę https://tychy.praca.gov.pl, można je także przesłać pocztą lub dostarczyć do skrzynki podawczej znajdującej się na terenie urzędu pracy.

- Prosimy rzetelnie i dokładnie wypełniać wnioski oraz załączać wszystkie niezbędne dokumenty. Prawie 90% złożonych wniosków jest niekompletna i zawiera błędy. Taki wniosek musi być wyjaśniony z wnioskodawcą, odpowiednio uzupełniony i poprawiony, co znacznie opóźnia przekazanie dokumentów celem wypłaty należnych środków finansowych - apeluje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej PUP Tychy oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.