tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 30 kwietnia 2020

Inicjatywa Tyska apeluje o zwolnienie tyskich firm z podatku

Radni z Inicjatywy Tyskiej wnioskują o zwolnienie przedsiębiorców w naszym mieście z podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii. Jako kryterium kwalifikujące do tej ulgi proponują spadek poziomu sprzedaży.

22 kwietnia Inicjatywa Tyska zwróciła się do prezydenta miasta o dokonanie analiz i podjęcie działań, mających na celu pomoc przedsiębiorcom z Tychów, dotkniętym negatywnymi skutkami ekonomicznymi panującej epidemii koronawirusa.

- Uważamy, że niezależnie od innych form pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii także miasto Tychy, dostrzegając ten problem, jak i rolę przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy oraz wkład w rozwój naszego miasta powinno, jako jednostka samorządu terytorialnego, udzielić wsparcia finansowego tym podmiotom poprzez okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości - czytamy w interpelacji.

Radni wskazują, że obecnie pojawiają się liczne sygnały oraz apele lokalnych właścicieli firm, którzy zostali silnie dotknięci przez skutki ekonomiczne epidemii. - Dotyczy to zarówno przedsiębiorców z branż, na które nałożono administracyjne ograniczenia lub zakazy prowadzenia działalności, jak i takich, których one nie dotyczą, ale z powodu przerwania łańcucha dostaw, zmniejszenia lub całkowitego wstrzymania zamówień, wprowadzenia ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu osób i towarów, doświadczają bardzo negatywnych skutków ekonomicznych. Przejawia się to w spadku sprzedaży i tym samym spadku przychodów. Została zachwiana lub utracona ich płynność finansowa. Drastycznie wzrastają też opóźnienia w płatnościach pomiędzy przedsiębiorcami - podają radni.

Samorządowcy postulują, by miasto skorzystało z możliwości przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którą "Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID 19".

Samorządy zostały więc uprawnione do zwolnienia części przedsiębiorców z obowiązku wnoszenia podatku od nieruchomości. Podjęcie przez miasto uchwały przyczyniłoby się do zachowania możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony miejsc pracy oraz utrzymania się przedsiębiorców na rynku.

Radni proponują, by zwolnienie z podatku lokalnych przedsiębiorców było przyznane za część 2020 roku w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, nie dłużej niż do 30 września 2020 roku. W projekcie uchwały, który złożyli na biurko prezydenta, jako przesłankę kwalifikującą do uzyskania zwolnienia proponują kryterium spadku poziomu sprzedaży.

Jak wskazują samorządowcy, decyzja o zwolnieniu z podatku ma na celu zminimalizowanie konsekwencji stanu epidemii dla gospodarki, takich jak utrata miejsc pracy, wzrost bezrobocia, likwidacja prowadzonych działalności, czy trudności w odbudowie obecnego potencjału ekonomicznego miasta w przyszłości. - Uważamy, że zasadnym i koniecznym jest podjęcie uchwały, która przyniesie wymierną pomoc finansową dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej - piszą autorzy interpelacji.

W sprawie podjęcia przez miasto uchwały wnioskują: Barbara Konieczna, Lidia Gajdas, Sławomir Sobociński, Urszula Paździorek-Pawlik, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Aleksandra Pabian, Karolina Chemicz-Pałys, Anna Krzystyniak, Michał Kasperczyk oraz Krzysztof Król.

ar / tychy.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.