tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 23 kwietnia 2020

Koronawirus groźniejszy na terenach dotkniętych smogiem - analiza przypadków

Materiał partnera:

Zanieczyszczenie powietrze przyczynia się co roku do śmierci 7 milionów osób na świecie. W świetle panującej obecnie epidemii koronawirusa SARS CoV-2, dane te stawia się w nowym świetle, analizując jak smog przekłada się na liczbę zakażonych czy przebieg choroby. Jak bronić się przed smogiem?

Koronawirus groźniejszy na terenach dotkniętych smogiem - analiza przypadków


Naukowcy ostrzegają osoby narażone na smogWielu lekarzy i naukowców potwierdza: cząstki stałe zanieczyszczeń oraz ozon uszkadzają nasze płuca w sposób podobny co palenie papierosów. Wywołane w ten sposób podrażnienia powodują, iż drogi oddechowe stają się mniej odporne na wszelkiego rodzaju infekcje - wliczając w to najnowszy koronawirus SARS-CoV-2.

Przykład z USA:Raport naukowców z Harvardu (7 kwietnia 2020) uwzględnia 98 amerykańskich hrabstw, analizowanych pod katem zanieczyszczeń powietrza. Zaobserwowano, że w regionach, w których stężenie PM2,5 było w ostatnich latach wyższe o 1 μg/m3, nastąpiło o 15% więcej zgonów z powodu Covid-19. Szalejąca 100 lat wcześniej grypa zebrała w 1918 roku dużo bardziej śmiertelne żniwo w miastach słynących z przemysłu węglowego.

Przykład z Chin:Z powodu ogromnych problemów ze smogiem, Chiny są bardzo dobrym krajem, aby badać zależności między zanieczyszczeniem powietrza, a chorobami. Jest to również kraj mocno dotknięty pierwszą epidemią koronawirusów (SARS w 2002 roku). Badanie z 2003 roku, opublikowane na łamach Environmental Health Journal, pokazuje jasno relację między zanieczyszczeniem powietrza, a liczbą ofiar śmiertelnych w trakcie epidemii SARS. W położonym na południu Guangdong śmiertelność wynosiła niecałe 4 %, podczas gdy w znacznie bardziej zurbanizowanych Pekinie czy Tianjin wartości oscylowały wokół 8%.

Przykład z Włoch:Północne regiony kraju, do których zalicza się m.in. Lombardia, to obszary bardziej zurbanizowane i uprzemysłowione w porównaniu z południem kraju.

mapa-stężenie-no2-europa


Mapa przedstawiająca stężenie NO2 w EuropieJak wynika z raportu opublikowanego na łamach ScienceDirect.com, do śmierci co najmniej 12% zarażonych na północy Włoch przyczyniła się właśnie zła jakość powietrza. Oczywiście w przypadku Włoch w grę wchodzi jeszcze dużo innych czynników, m.in. społecznych i politycznych. Jednak zanieczyszczenie powietrza jest aspektem, który powtarza się w raportach wielu badaczy.

Ostrzeżenie dla Polski?Jakość powietrza w Polsce pozostawia dużo do życzenia. O ile w przypadku Stanów Zjednoczonych mówiliśmy o hrabstwach, gdzie poziom stężenia PM2,5 wynosił kilkanaście μg/m3, o tyle w Polsce normy przekroczone są często kilkunastokrotnie.

W Tychach, gdzie na dzień dzisiejszy zainstalowanych jest ponad 20 czujników, zimą odnotowuje się stężenie na poziomie np. 135 μg/m3. Dla przykładu: 17 grudnia 2019 na ulicy Kwiatów norma PM2,5 była przekroczona o 666%. Miejscowości takich jak Tychy, jest w Polsce wiele. Co więcej, wcale nie muszą one znajdować się w zagłębiach przemysłowych czy kotlinach o utrudnionej cyrkulacji powietrza.

Spory problem ze smogiem mają też mieszkańcy dużych miast - Warszawy, Krakowa czy Wrocławia. W Krakowie głównym problemem były przestarzałe piece i kominy bez filtrów. W Warszawie tymczasem dużo zanieczyszczeń bierze się również z transportu, zarówno kołowego, jak i lotniczego. Najgorzej sytuacja wygląda w Śródmieściu, gdzie normy przekraczane są regularnie o 400-500%. Ursynów, który jeszcze w latach 80-tych wymieniano wraz z Bielanami jako najczystsze dzielnice Warszawy, obecnie obserwuje ogromny wzrost zanieczyszczeń. Wpływ na to mają przede wszystkim ruchliwe trasy S-2 oraz ulica Puławska, jak również położone niedaleko Lotnisko Chopina.

Skutki zdrowotne smoguDo negatywnych skutków ekspozycji na smog zaliczamy przede wszystkim:

  • choroby układu oddechowego i krążenia
  • nowotwory płuc
  • alergie
  • astmy
  • nadciśnienie tętnicze
  • niższy iloraz inteligencji
  • częste przypadki ADHD wśród dzieci


Jak chronić się przed smogiem? Oczyszczacze powietrza i maski antysmogoweJednym z najskuteczniejszych rozwiązań są oczyszczacze powietrza. Urządzenia te domowi sprzymierzeńcy w walce ze smogiem, jak również bakteriami, alergenami czy wirusami. Wyposażone w filtry HEPA lub ich odpowiedniki są w stanie zatrzymać od 95 do 99,995% zanieczyszczeń, w których skład wchodzą nie tylko pyły zawieszone, ale także spaliny, lotne związki organiczne czy kurz.

Dominika Kahl z ranking-oczyszczaczy.pl podkreśla iż w pełni skuteczną filtrację mieszkania możemy osiągnąć w przypadku ustawienia co najmniej jednego oczyszczacza powietrza na pokój. Dlatego też urządzenia te należy dobierać do metrażu pomieszczeń, a nie całych mieszkań. Oczyszczacze powietrza mogą być pomocnym narzędziem nie tylko w czasie okresów smogowych, panującej obecnie pandemii, ale również w obliczu nadchodzącego sezonu alergicznego.