Wiadomości

  • 23 kwietnia 2020
  • 16 maja 2020
  • wyświetleń: 4314

Nadchodzi susza. Czy będzie dotacja miasta na zbieranie deszczówki?

Gmina planuje opracowanie programu dofinansowania do małej retencji przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania. O rozwiązania w tym zakresie apelował niedawno radny Dariusz Wencepel.

Dariusz Wencepel, wiceprzewodniczący Rady Miasta złożył interpelację w tej sprawie pod koniec kwietnia. Samorządowiec zaproponował, aby wsparciu podlegała budowa podziemnych zbiorników na wodę deszczową oraz studni chłonnych. Wniósł o wprowadzenie miejskiego programu proekologicznego wspierania małej retencji w naszym mieście. Celem tego programu byłoby wsparcie mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych w inwestycjach służących zatrzymaniu wody deszczowej na posesjach. Wprowadzenie miejskiego programu dotacyjnego małej retencji pozwoliłoby efektywniej gospodarować wodą opadową z posesji mieszkaniowych.

Jak wskazuje Wencepel, działania te miałyby sprawić, że mieszkańcy i wspólnoty będą wykorzystywać wodę opadowa do celów gospodarczych, tj. podlewania ogrodów w okresie suszy, ograniczając tym samym zużycie wody pitnej. Zatrzymanie deszczówki w mieście i używanie w okresie suszy poprawi klimat w mieście. Obecny rok zanosi się na trzeci z kolei z poważną w skutkach suszą, dlatego też miasto powinno podjąć działania w minimalizowaniu jej skutków, celem poprawy jakości życia w mieście - uważa radny.

- Mała retencja ma znaczenie nie tylko w okresie suszy, chroni także w pewnym stopniu przed powodzią, gdyż coraz więcej powierzchni biologicznej miasta jest utwardzana, a woda z niej jest bardzo szybko odprowadzana systemem kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych do rzek - argumentuje Dariusz Wencepel.

Samorządowiec proponuje sfinansowanie pilotażowego programu ze środków zaoszczędzonych na akcji odśnieżania miasta oraz koszeniu terenów zielonych, które z powodu obecnej suszy nie muszą być koszone tak często jak w zwykle.

W odpowiedzi na pismo radnego czytamy, że gmina planuje opracowanie programu dofinansowania do form małej retencji przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania. - Proponowane rozwiązanie wpisuje się w aktualną problematykę zmian klimatycznych oraz założenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Pierwsze rozwiązania w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych zostały uwzględnione przez gminę we wdrożonym systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta. Kolejnym etapem będzie stworzenie spójnych oraz kompleksowych rozwiązań, mających na celu upowszechnianie proekologicznych form małej retencji. Przyczyni się to do wzrostu świadomości mieszkańców na temat skali problemów w gospodarowaniu wodą oraz znaczeniu małej retencji w przeciwdziałaniu suszom i powodziom, ochronie przyrody oraz krajobrazu- czytamy w odpowiedzi Anny Warzechy, Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na interpelację radnego.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.