tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 17 kwietnia 2020

Plan zagospodarowania Tychów na interaktywnej mapie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia opracowała zbiorczą mapę przedstawiającą kierunki zagospodarowania przestrzennego wszystkich 41 gmin członkowskich. Pokazuje przestrzenny i funkcjonalny obraz Metropolii i zapewnia szybki dostęp do dokumentów źródłowych każdej gminy, w tym także Tychów.

Powstała interaktywna mapa z planem zagospodarowania przestrzennego
Plany zagospodarowania przestrzennego gmin w Metropolii. Wszystkie dane na interaktywnej mapie


Mapa powstała w oparciu o zestawienie rysunków obecnie obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania poszczególnych gmin. Studia te są podstawowymi lokalnymi dokumentami planistycznymi dla całego obszaru gminy. Wyrażają one wieloletnią politykę przestrzenną oraz określają zasady zagospodarowania terenów.

Opracowana mapa ma charakter interaktywny. Prezentuje przestrzenno-funkcjonalny obraz Metropolii w sposób: całościowy (na tle wszystkich gmin GZM), rzeczywisty (jako rysunek aktualnie obowiązującego studium) i zbiorczy (dostępny w jednym miejscu). Pozwala to na szybki dostęp do dokumentów źródłowych z każdej gminy, bez konieczności żmudnego przeglądania poszczególnych stron internetowych. Po podświetleniu konkretnej gminy, wyświetla się panel informacyjny zawierający: legendę rysunku, rok uchwalenia danego dokumentu oraz link do strony źródłowej (np. do BIP danej gminy). Dodatkowo dostępnych jest wiele innych funkcjonalności, takich jak: możliwość zaciągnięcia ortofotomapy lub rzeźby terenu, narzędzie rysowania, narzędzie pomiaru długości i powierzchni, możliwość udostępniania wybranej lokalizacji na mapie.

Interaktywna mapa jest opracowaniem zrealizowanym w ramach prowadzonego portalu internetowego InfoGZM. Jest ona dostępna na stronie: infogzm.metropoliagzm.pl/mapy/suikz.html

BM / tychy.info, źródło: GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.