Wiadomości

  • 16 kwietnia 2020
  • 28 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 2125

Pomoc PUP w Tychach w ramach „tarczy antykryzysowej”

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków: mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków:
  • mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
  • przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o przyznanie środków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne


Wnioski można składać w terminie 14 dni od 16 kwietnia od godz. 8.00 do 29 kwietnia do godz. 15.00.

WAŻNE!

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach prosi o szczegółowe zapoznanie się z ZASADAMI ubiegania się o udzielenie dofinansowań. W przypadku gdy Przedsiębiorca/Organizacja pozarządowa w składanym Wniosku wpisze, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych w pierwszym Wniosku i nie będzie można go zmienić.

Jeśli Przedsiębiorca/Organizacja pozarządowa przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chcieliby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinni złożyć co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawią za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

Szczegóły dotyczące wsparcia:


Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z umową i załącznikami można składać:
  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl
  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego za pomocą platformy ePUAP
  • pisemnie, składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się na parterze budynku przy Portierni Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (podpisana umowa w 2. egzemplarzach)
  • pisemnie, przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy (podpisana umowa w 2. egzemplarzach)

BM / tychy.info

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.