Wiadomości

  • 3 kwietnia 2020
  • 4 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 2419

MZUIM wprowadził transmisje online z otwarcia ofert

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach wprowadził transmisje on-line z publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniach przetargowych. Decyzja ta zapadła w oparciu o stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych.

W sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych przychyla się do tego, by sesje otwarcia ofert odbywały się on-line bez fizycznej obecności przedstawicieli wykonawców w siedzibie zamawiającego.

Na stronach Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano komunikat, z którego wynika, że otwarcie ofert on-line realizuje zasadę wyrażoną w art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, która mówi o publicznym otwarciu ofert. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że brak fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert nie będzie naruszać przepisów ustawy Pzp, pod dwoma warunkami: zamawiający musi zapewnić transmisję online z sesji otwarcia ofert, i należy wcześniej poinformować o planowanej transmisji.

Link do opinii UZP: http://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Terminy planowanych transmisji on-line, jakie będą realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach ogłaszane są na bieżąco w [url=bip.mzuim.tychy.pl/przetargi ]Biuletynie Informacji Publicznej[/url] jednostki. Wszystkie transmisje będzie można oglądnąć klikając w link: https://mzuim.tychy.pl/transmisje

BM / tychy.info

źródło: MZUiM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.