tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 30 marca 2020

Informacja dotycząca zmiany terminów rekrutacji

Zmianie ulegają niektóre terminy, sposoby ogłaszania listy kandydatów i przyjętych oraz potwierdzania woli uczęszczania do przedszkola, szkoły.

Reklama

oświata, szkoła, edukacja
Informacja dotycząca zmiany terminów rekrutacji · fot. Michał Janusiński / UM Tychy


W związku z podjęciem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, zmianie ulegają niektóre terminy, sposoby ogłaszania listy kandydatów i przyjętych oraz potwierdzania woli uczęszczania do przedszkola/szkoły.

Chodzi o przedszkola i oddziały przedszkolne, klasy I szkół podstawowych, oddziały sportowe klas IV szkół podstawowych oraz oddziały dwujęzyczne klas VII szkół podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnychRodzice w dniach 30 marca - 2 kwietnia 2020 r. potwierdzają wolę uczęszczania kandydata do placówki elektronicznie w systemie NABO lub w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres e-mailowy placówki (wzór oświadczenia na stronie). Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 3 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 poprzez publikację na stronie internetowej placówki lub będzie można uzyskać informacje wysyłając zapytanie mailowo na adres konkretnego przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych31 marca 2020 r. nastąpi ogłoszenie na stronach szkół, w których przeprowadzano próby sprawności fizycznej listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tych prób.

Również 31 marca 2020 r. podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I poprzez publikację na stronie internetowej placówki.

Do 3 kwietnia 2020 r. następuje potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego, woli uczęszczania do danej szkoły przez zaznaczenie tego elektronicznie w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się lub drogą e-mailową na adres szkoły. Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych również będzie miała miejsce na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja do klas oddziałów sportowych IV szkół podstawowychW rekrutacji tej wydłużono termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do 15 maja 2020 r. , a ogłoszenie list kandydatów którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej oraz kandydatów zakwalifikowanych do oddziału sportowego klasy IV nastąpi 18 maja 2020 r. Pozostałe terminy pozostają bez zmian.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas VII szkół podstawowychW rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych zmieniono termin:
  • złożenia wniosku o przyjęcie - do 15 maja 2020 r.,
  • przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych - do 22 maja 2020 r. (szczegóły w sekretariacie szkoły z oddziałami dwujęzycznymi),
  • ogłoszenia listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych - do 5 czerwca 2020 r.


Pozostałe terminy pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.oswiata.tychy.pl/rekrutacje.html

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.