tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 5 marca 2020
 • 8 marca 2020

Zainicjowano akcję "Zgłaszamy drzewa na pomniki przyrody"

W lutym w Tychach zainicjowano akcję "Zgłaszamy drzewa na pomniki przyrody". Chodzi o zachęcenie mieszkańców, by zgłaszali cenne i wartościowe drzewa w swoim otoczeniu. Inicjatorzy projektu chcą też zwrócić w ten sposób uwagę na problem nadmiernej wycinki drzew w Tychach lub ich niszczenia w wyniku złej pielęgnacji, jej braku lub z powodu prowadzonych inwestycji. Obecnie w Tychach są zaledwie 2 pomniki przyrody. Wiele drzew zasługuje na to miano. Co ważne, drzewo na pomnik przyrody może zgłosić każdy mieszkaniec.

Tychy z lotu ptaka, stadion miejski
Tychy z lotu ptaka - 06.2019 · fot. tychy.info


Akcję zainicjowano na facebookowej stronie "Tyskie LoveLasy", której celem jest zrzeszanie miłośników przyrody z Tychów.

- Od dłuższego czasu obserwujemy niepokojącą sytuację wycinania drzew w naszym mieście, czy to w wyniku długotrwałego braku pielęgnacji lub złej pielęgnacji, czy też w wyniku planowanych lub prowadzonych inwestycji. Często też podczas procesów inwestycyjnych drzewa są zwyczajnie niszczone. Już za dużo pięknych i cennych drzew w naszym mieście zostało wyciętych. Stąd inicjatywa, byśmy my, jako mieszkańcy, zgłaszali cenne i wartościowe drzewa na pomniki przyrody. W ten sposób możemy znacząco zwiększyć liczbę chronionych drzew, którym nie groziłaby wycinka, a które wzbogacałyby ekosystem zieleni naszego miasta oraz stałyby się wizytówką naszych zielonych Tychów. Po ustanowieniu drzewa pomnikiem przyrody, drzewo zostaje objęte szczególną ochroną - piszą założyciele strony Tyskie LoveLasy i inicjatorzy akcji.

Loading...


Tychy są jednym z niewielu większych miast w województwie śląskim z tak małą ilością pomników przyrody. Obecnie miasto posiada zaledwie dwa takie pomniki. Są to dwie lipy - Lipa drobnolistna (tilia cordata) oraz Lipa szerokolistna (tilia platyphyllos) rosnące na Paprocanach. Drzewa te zostały ustanowione pomnikami przyrody 1 stycznia 1963 roku. - Minęło 57 lat i przez ten czas, w naszym mieście nie dzieje się nic w kwestii pomników przyrody. Czyżbyśmy zapomnieli, że coś takiego istnieje? Zaniedbaliśmy sprawę? - zwracają uwagę pomysłodawcy akcji.

Na tle innych powiatów województwa śląskiego Tychy pod względem ilości pomników przyrody wypadają bardzo słabo. Poniżej dane liczbowe dla poszczególnych powiatów i miast województwa. Dane pochodzą z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Pomniki przyrody w województwie śląskim

 • powiat mikołowski (Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry) - 66 pomników przyrody
 • powiat bieruńsko-lędziński (Bieruń, Imielin, Bojszowy, Chełm Śl., Lędziny) - 22 pomniki przyrody
 • nadleśnictwo Kobiór - 19 pomników przyrody ( w tym 17 drzew)
 • powiat pszczyński - 28 pomników przyrody
 • powiat bielski - 76 pomników przyrody ( w tym Bielsko-Biała - 64 pomniki przyrody)
 • Katowice - 55 pomników przyrody
 • Sosnowiec - 64 pomniki przyrody
 • Jastrzębie Zdrój - 38 pomników przyrody
 • Żory - 26 pomniki przyrody
 • powiat gliwicki - 49 pomników przyrody (w tym Gliwice - 7 pomników)
 • Mysłowice - 14 pomników przyrody
 • powiat cieszyński - 178 pomników przyrody
 • powiat żywiecki - 93 pomniki przyrody
 • Dąbrowa Górnicza - 26 pomników przyrody
 • Jaworzno - 20 pomników przyrody
 • Rybnik - 20 pomników przyrody
 • powiat raciborski - 42 pomniki przyrody
 • powiat wodzisławski - 20 pomników przyrody
 • Częstochowa - 19 pomników przyrody
 • Zabrze - 10 pomników przyrody
 • Ruda Śląska - 12 pomników przyrody


Ekologiczni społecznicy z Tychów dokonali w lutym swojego pierwszego zgłoszenia drzew na pomniki przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tychy. Wskazali na cztery kasztanowce pospolite (aesculus hippocastanum), otaczające kamienny krzyż przy ulicy Grota Roweckiego w Tychach. Kasztanowce są nieodłączną częścią historycznego krzyża, towarzyszącą mu prawie od początku istnienia. Rosną ponadto przy starym trakcie paprocańskim, historycznej drodze łączącej Tychy z Paprocanami. - Uważamy, że tak wyjątkowo cenne starodrzewia zasługują na szczególną ochronę - apelują ekolodzy.

Pomnik - krzyż przy ul. Grota-Roweckiego
Pomnik - krzyż przy ul. Grota-Roweckiego · fot. UM Tychy


Pomysłodawcy akcji służą również pomocą przy zgłaszaniu drzew. - Jeśli znacie wyjątkowo cenne drzewa, które wyróżniają się na tle innych drzew (wielkością, pokrojem, obwodem, wiekiem, występowaniem w skupiskach), jeśli znacie drzewa, które przeżyły kawał historii lub cechują się wyjątkowymi walorami dekoracyjnymi, przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi, historycznymi lub krajobrazowymi i chcielibyście zgłosić je jako pomniki przyrody, a nie wiecie jak to zrobić - napiszcie do nas. Jako przyszły dendrolog, bardzo chętnie podejmę się zmierzenia oraz zbadania wskazanego przez was drzewa metodą VTA, a także pomogę przygotować dokumentację do zgłoszenia - czytamy na fanpage'u Tyskie LoveLasy.

Pomocy w przygotowaniu dokumentów oraz wsparcia udzielają ekologicznym społecznikom z Tychów Robert Sobolewski z Dendrologia Sobolewski oraz Agnieszka Mydłowska.

W razie pytań lub pomysłów do inicjatorów akcji można pisać na maila: tyskielovelasy@gmail.com.

Czym jest pomnik przyrody?Zgodnie z art. 40. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:


1. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

2. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnośnie tworów przyrody nieożywionej - ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe.


Odsyłamy również do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, gdzie znajdziecie warunki, jakie muszą spełnić drzewa, by móc stać się pomnikiem przyrody.

BM, ar / tychy.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.