tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 28 lutego 2020
  • 1 marca 2020

Wskazano konieczność usunięcia 145 drzew na terenie miasta

Wyniki dotychczasowych przeglądów przyulicznego drzewostanu zaczynają być widoczne w terenie. Oznaczanie drzew ma związek nie tylko z zeszłoroczną inwentaryzacją, ale również z niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi, zapowiadającymi porywisty i silny wiatr.

Reklama

Ostrzeżenia „Uwaga, drzewo osłabione”


Przy tyskich ulicach zaczynają pojawiać się oznaczenia na drzewach, na których dotąd widniały numery. Ostrzeżenia „Uwaga, drzewo osłabione”, są umieszczane z powodu gwałtownych wichur jakich doświadczyło miasto w ostatnim czasie. Prognozy wskazują, że zjawiska takie będą się powtarzać.

- Informacje wywieszone na wybranych drzewach mają ostrzegać mieszkańców, przed ryzykiem spadających konarów, a nawet wywrócenia się drzewa w trakcie nawałnic. Żółta kartka oznacza, że drzewo zostało zakwalifikowane w trakcie inwentaryzacji do wycinki ze względu na zły stan fitosanitarny, ryzyko złamania jest więc większe niż w przypadku pozostałych drzew. Jeżeli więc wieje, starajmy się omijać te drzewa w bezpiecznej odległości - mówi Katarzyna Palka z Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Pomimo złej kondycji, wycinka osłabionych drzew wymaga standardowej procedury uzyskiwania zezwoleń, czyli składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego. W ciągach komunikacyjnych proces ten, rozpoczęty w 2019 r., jest dodatkowo wydłużony z powodu wymaganej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), o którą zwraca się urząd marszałkowski przed wydaniem decyzji. Miasto jest w trakcie uzyskiwania tych zezwoleń. Po 1 marca, drzewo, pomimo kwalifikacji do wycinki i uzyskanej zgody urzędu marszałkowskiego, musi być poddane oględzinom dla stwierdzenia występowania ptasich gniazd. Potwierdzenie ich istnienia może wydłużyć proces wycinki osłabionych drzew do jesieni. Przyjmuje się, że okres lęgowy ptaków w naszej strefie klimatycznej trwa od 1 marca do 15 października, jednak większość gatunków wyprowadza lęgi przed 15 sierpnia.

Zeszłoroczna inwentaryzacja wzdłuż wybranych ciągów komunikacyjnych, dostarczyła wyników wskazujących na konieczność usunięcia 145 drzew spośród 270 przebadanych. Drzewa te znajdują się w 11 lokalizacjach, tj. przy: ul. Andersa, Armii Krajowej, Damrota, Dmowskiego, Elfów, Jana Pawła II, Katowickiej, Bielskiej, Niepodległości, Oświęcimskiej oraz przy rondzie Cassino. Przy Damrota, spośród 24 przebadanych drzew, 7 zostało wskazanych do wycinki, przy Armii Krajowej - z 20 zinwentaryzowanych, 10 do wycinki, przy Dmowskiego z 13 ocenionych, kwalifikację do wycięcia uzyskało 8, przy Elfów: 23 na 78 zbadanych, przy Jana Pawła II: 17 na 18, przy al. Bielskiej wycinka ma dotyczyć 20 drzew, przy Katowickiej - 11 na 12 zinwentaryzowanych, przy al. Niepodległości - 12 na 12 i przy Oświęcimskiej - 37 na 40. Wszystkie te drzewa zostały oznaczone żółtą kartką.

- Ważną informacją jest to, że drzew przy wybranych ulicach jest o wiele więcej niż te, które zostały opisane w zeszłorocznej inwentaryzacji. Udokumentowane zostały jedynie te przypadki, które wymagają szczególnej obserwacji, zabiegów pielęgnacyjnych, wiązań, czy innego wzmocnienia lub - w ostateczności - wycinki - mówi Katarzyna Palka.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest ul. Andersa, gdzie, ze względu na gęstość nasadzeń, zostały zbadane wszystkie drzewa. W tej lokalizacji spośród 172 zinwentaryzowanych za drzewa osłabione, stwarzające ryzyko dla otoczenia uznano 9 drzew.

BM / tychy.info

źródło: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.