tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 19 lutego 2020
  • 21 lutego 2020

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustawa likwidująca użytkowanie wieczyste była przygotowywana niemal dwa lata, a mimo to powstał dokument, który postawił przed samorządami zadanie niemożliwe do wykonania.

Każdy mieszkaniec, który korzysta z prawa użytkowania wieczystego, otrzymał, a przynajmniej powinien otrzymać z urzędu miasta pismo o możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W Tychach to ok. 26 000 osób, do tej pory wysłano z urzędu miasta 13 596 pism. - Osoby, które nie dostały jeszcze zaświadczeń, otrzymają je do końca bieżącego roku. Zaświadczenia wydawane są sukcesywnie, bez harmonogramu, proszę czekać na informacje na ten temat - mówi Katarzyna Szymkowska z UM Tychy.

Tyszanie, który dostali już pisma w tej sprawie i chcą opłatę przekształceniową zapłacić jednorazowo, powinni przyjść do urzędu miasta i wypełnić odpowiedni wniosek (w Biurze Obsługi Klienta lub wydziale gospodarki nieruchomościami UM Tychy). Zgodnie z przepisami prawa, po rozpatrzeniu wniosku mieszkaniec otrzyma pisemną informację z wydziału nieruchomości o wysokości opłaty jednorazowej i terminie jej zapłaty.

Osobom, które zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności otrzymały po 30 listopada 2019 roku, bonifikata w wysokości 75% nadal będzie przysługiwała. Warunkiem jej udzielenia jest: brak zaległości finansowych wobec gminy na dzień złożenia wniosku (podatek od nieruchomości, opłaty komunalne, roczna opłata przekształceniowa, roczna opłata za użytkowanie wieczyste) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia o zamiarze dokonania opłaty jednorazowej w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia. To nie wszystko.

- Po otrzymaniu z urzędu informacji o wysokości opłaty jednorazowej w terminie do 2 miesięcy trzeba uiścić opłatę. W przypadku nie dopełnienia tych warunków, uprawnienie to przepada i wówczas będzie przysługiwała bonifikata z drugiego roku, tj. 65% - mówi Katarzyna Szymkowska.

Nie wszyscy jednak, którzy złożyli w 2019 roku wnioski, otrzymali pisma z Urzędu Miasta. - Jest grupa około 860 osób, które złożyły w 2019 roku wniosek o opłatę jednorazową, a jeszcze nie otrzymały od nas pisma, a co za tym idzie nie zdążyły zapłacić do 31 grudnia ubiegłego roku. Chcielibyśmy je uspokoić - nie stracą one prawa do wyższej bonifikaty, prosimy jednak te osoby o kontakt z wydziałem w połowie marca. Czekamy na podjęcie uchwały rady miasta umożliwiającej nam udzielenie bonifikaty tym osobom - dodaje naczelnik Szymkowska.

Rok 2020 jest rokiem podwójnych opłat. Do 29 lutego należy zapłacić opłatę za 2019 rok, a do 31 marca opłatę za 2020 rok.

Wszelkie informacje w sprawie przekształceń można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, VII piętro sektor A, tel. 32 776 3710, 32 776 3712, 32 776 3714.

BM / tychy.info
źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.