Wiadomości

  • 7 lutego 2020
  • wyświetleń: 2074

Operator suwnic musi posiadać odpowiednie uprawnienia

Materiał partnera:

Suwnice to urządzenia służące do transportu bliskiego, które stosowane są w różnych zakładach pracy. Do ich obsługi konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. W jaki sposób można je uzyskać?

Operator suwnic musi posiadać odpowiednie uprawnienia


Uprawnienia niezbędne do obsługi suwnicObsługa suwnic powinna być powierzona pracownikowi, który ma właściwe uprawnienia, które nadawane są przez UDT - Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia te pozwalają na sterowanie suwnicami zgodnie z zasadami BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy. By otrzymać uprawnienia operatora suwnicy, czyli suwnicowego, należy zapisać się na kurs na suwnice Katowice - https://kursyalfa.pl/operator-suwnicy-1s-2s/ to jedno z miast, gdzie można to zrobić. Dopiero po jego zakończeniu kursant może podejść do egzaminu na suwnice przed komisją UDT oraz uzyskać potrzebny certyfikat uprawniający do pracy z tymi urządzeniami.Uprawnienia na suwnice nadawane są w trzech kategoriach, które odnoszą się do konkretnych typów urządzeń.

Kategorie uprawnień na suwnice:  • uprawnienia w kat. I - dotyczą suwnic posiadających specjalne przeznaczenie
  • uprawnienia w kat. II - odnoszą się do suwnic hakowych, które są sterowane z kabiny - praca odbywa się wtedy na wysokości
  • uprawnienia w kat. III - dotyczą suwnic sterowanych z poziomu roboczego, także przy sterowaniu bezprzewodowym


Szkolenia na operatorów suwnicOperator suwnic musi zatem legitymować się odpowiednimi uprawnieniami. Pierwszym krokiem, by je otrzymać, jest zapisanie się na kurs na suwnice Katowice lub w innym wybranym mieście, gdzie takie zajęcia są dostępne. W trakcie kursu na suwnice uczestnik otrzymuje kompleksowe przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne - bierze udział w ćwiczeniach praktycznych. Po zakończeniu kursu może on podejść do egzaminu. Najczęściej odbywa się on w oddziale, w którym ma miejsce szkolenie. Pozytywne zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia na suwnice. Podsumowując, aby praca z suwnicami była bezpieczna, a także zgodna z prawem, operator urządzeń tego typu musi posiadać ukończony odpowiedni kurs oraz musi posiadać uprawnienia nadawane przez UDT.