tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 4 lutego 2020
  • 8 lutego 2020

Płatny parking przy sklepie Biedronka. Zawiadomienie do UOKiK

Od kilku miesięcy do biura rzecznika konsumentów zgłaszają się osoby skarżące się na otrzymane wezwania do zapłaty za korzystanie z płatnego parkingu znajdującego się przy sklepie Biedronka obok Starego Targu w Tychach (al. Bielska 7).

Reklama

Czy płatny parking jest legalny?

- Działalność podmiotów pobierających opłaty za parkingi powstałe na terenie prywatnym jest legalna. Jakkolwiek przedsiębiorca może swobodnie ustalać zasady korzystania z parkingu, to jednak nie mogą one pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami - tłumaczy miejski rzecznik konsumentów. - Stosowanie się do regulaminu obowiązującego na danym terenie jest obowiązkiem wszystkich korzystających z parkingu.

Obowiązek pobrania biletu

- Właściciel parkingu ma prawo wymagać od użytkowników posiadania biletu parkingowego uprawniającego do bezpłatnego postoju na czas zakupów. Za niedopełnienie obowiązku, jest uprawniony do nałożenia regulaminowej kary - uzasadnia rzecznik.

Mam bilet, ale mimo to naliczono mi karę. Prawo do reklamacji.

Wątpliwości budzi wysokość stosowanych kar oraz sposób ich naliczania. Do rzecznika konsumentów zgłaszają się bowiem najczęściej osoby, którym wystawiono wezwanie do zapłaty pomimo, że posiadały wymagany bilet. Zdarzały się sytuacje, że pobrany bilet upadł i nie był widoczny lub został pobrany dokładnie w tym samym momencie, kiedy naliczono karę. Skargi konsumentów dotyczyły również niewystarczającego oznakowania terenu jako płatnego parkingu.

- Z naszych informacji wynika, że reklamacje składane przez konsumentów, pomimo wskazanych powyżej okoliczności, są rozpatrywane negatywnie. Podjęte przez rzecznika działania również nie wpłynęły na zmianę decyzji przedsiębiorcy. Konsumentom przekonanym o swojej racji, pozostaje obrona na drodze postępowania sądowego - informuje miejski rzecznik konsumentów.

Zawiadomienie UOKiK

Wobec powyższego, rzecznik podjęła decyzję o złożeniu zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który oceni postępowanie przedsiębiorcy pod kątem ewentualnego stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Komentarz rzecznika Katarzyny Szostak-Zjawiony:

Coraz częściej właściciele marketów powierzają zarząd pobliskich terenów parkingowych firmom zewnętrznym. Czas przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Nieuwaga klientów nie może stanowić podstawy do podważenia zasadności kar.

Pamiętajmy, że obowiązujące przepisy definiują „przeciętnego konsumenta” jako osobę uważną, ostrożną i dobrze poinformowaną.

Obowiązkiem konsumentów jest zatem zwracanie każdorazowo uwagi na zasady obowiązujące na danym parkingu i ich przestrzeganie. Zadaniem zarządcy jest zaś jednoznaczne poinformowanie użytkowników o warunkach korzystania z parkingu (np. właściwe oznakowanie, czytelność tablic informacyjnych, przejrzysty regulamin).

Rolą instytucji działających w zakresie ochrony interesów konsumentów jest natomiast monitorowanie zgodności praktyk z obowiązującymi przepisami.

Dobrą praktyką byłoby poprzedzenie wprowadzenia przez przedsiębiorców zmian, co do sposobu użytkowania parkingu, kampanią informacyjną czy okresem przejściowym, w którym konsumenci mieliby możliwość przyzwyczaić się do nowych warunków korzystania z płatnych miejsc postojowych.

Negatywne konsekwencje zaniechań w tym zakresie w postaci utraty klientów, ich niechęci czy złej opinii o sklepie ponoszą ostatecznie ich właściciele
.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.